Moet de werkgever zorgen voor partnerpensioen?

copyright Pixabay

Kan een werkgever of pensioenuitvoerder worden aangesproken op het ontbreken van een partnerpensioen? Koen Vermeulen van GMW Advocaten legt uit.

De zogeheten “huilende weduwe” is de vrees voor elke werkgever en pensioenuitvoerder. Dit is de partner (man/vrouw) van de overleden werknemer, die meent bij de werkgever of pensioenuitvoerder van de overleden werknemer recht te hebben op betaling van partnerpensioen (nabestaandenpensioen). En dan blijkt er geen partnerpensioen opgebouwd te zijn. Kan de werkgever of pensioenuitvoerder daarvoor worden aangesproken? Moet de werkgever partnerpensioen aanbieden?

Als de pensioenregeling daarin niet voorziet, dan hoeft dat niet. Soms is partnerpensioen namelijk niet verplicht, maar kan de werknemer vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling inzake partnerpensioen. De werkgever heeft dan wel de plicht de werknemer duidelijk te wijzen op de eventuele mogelijkheid daartoe en de gevolgen van het wel of niet verzekeren van partnerpensioen. Kiest de werknemer niet voor het vrijwillige partnerpensioen, dan blijft de echtgeno(o)t(e) na overlijden achter zónder partnerpensioen.

Moet de werkgever rekening houden met de partner van de werknemer?
Eigenlijk niet. De werknemer beslist zelf, zonder handtekening van zijn/haar partner, tot het vrijwillig verzekeren van partnerpensioen. En wil de werknemer in het geheel geen pensioen, dan kan hij dat via een afstandsverklaring laten weten. En de werkgever hoeft ook niet zelf de partner te informeren over het verzekerd zijn van partnerpensioen. Voor de volledigheid: is er eenmaal partnerpensioen opgebouwd, dan kan in beginsel wijziging alleen plaatsvinden met instemming van de partner.

Is de werkgever aansprakelijk?
Niet als de werkgever voldoende informatie over de keuze voor een vrijwillige regeling voor partnerpensioen heeft gegeven, en de werknemer vervolgens bewust het hokje “nee” heeft ingevuld. Denk daarbij aan informatie bij indiensttreding over de verplichte en vrijwillige pensioenregelingen bij de werkgever. Gedacht kan ook worden aan het houden van een pensioenbijeenkomst, en de werknemer de mogelijkheid bieden tot gesprek met een pensioenadviseur. In een concrete zaak oordeelde de Rechtbank Amsterdam recent dat Tele2 niet aansprakelijk is voor betaling van partnerpensioen wegens vermeende gebrekkige informatievoorziening, omdat de overleden partner ooit “nee” had aangekruist.

En als de huilende weduwe/weduwnaar toch op de stoep staat?
Het is van belang als werkgever de administratie goed op orde te hebben. Dus bewaar verstrekte informatie en communicatie met de werknemer over wel/geen deelname aan de vrijwillige pensioenregeling. En als het toch tot een procedure dreigt te komen, of u wilt advies over uw zorg- en informatieplicht bij vrijwillige pensioenregelingen dan is het raadzaam om in overleg te treden met een advocaat.

Koen Vermeulen is advocaat bij GMW Advocaten
Bron: www.gmw.nl

GEEN REACTIES