Op grote schaal verzekeringsfraude voorkomen in 2022

Omzetderving door waterschade? Driekwart van de verzekeraars geeft niet thuis
© Vlad Chețan, Pexels

Verzekeraars hebben vorig jaar ruim 80 miljoen euro aan verzekeringsfraude voorkomen. In 2021 was het totaal bespaarde fraudebedrag nog iets hoger, namelijk 85.000 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars

Het totale niet-uitgekeerde fraudebedrag is het resultaat van het ten onrechte aanspraak maken op verzekeringen bij ruim tienduizend polishouders, zo laat het Verbond verder weten. Dat is een daling van vijftien procent ten opzichte van 2021.

De score het opsporen van van ruim tienduizend frauduleuze polishouders is het resultaat van het verbeteren van de effectiviteit van de fraudeopsporing door verzekeraars. Zo leidt volgens het Verbond een op de drie onderzoeken naar frauduleuze claims tot een zaak waarin fraude is bewezen. Dat percentage (34 procent) is in de afgelopen zeven jaar niet zo hoog geweest.

Uit de jaarcijfers van het CBV blijkt tevens dat verzekeraars in 2022 bijna een kwart minder fraudeurs in het gezamenlijke waarschuwingssysteem hebben opgenomen dan een jaar eerder. Via dat systeem waarschuwen verzekeraars elkaar voor partijen die bewezen onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor fraude steeds beter is te voorkomen.

Dat extra onderzoek loont, blijkt uit een zaak waarbij een verzekerde waterschade claimt op zijn inboedelpolis, zo laat het Verbond tot slot weten. Het had die avond hard geregend en als bewijs stuurde de verzekerde enkele foto’s mee. Het valt de verzekeraar op dat de foto’s in de ochtend zijn gemaakt en de polis toevallig één dag voor de schadedatum is aangevraagd. De verzekeraar vroeg vervolgens gegevens op bij het KNMI waaruit bleek dat het inderdaad flink had geregend, maar wel een dag eerder. Dus niet op de opgegeven schadedatum en zelfs vóórdat de verzekering werd afgesloten. De claim van 2.000 euro is dan ook afgewezen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES