Kopersmarkt piekt naar het hoogste punt van het jaar

Via het HDN Platform (Hypotheken Data Netwerk) zijn in oktober 2023 ongeveer 32.500 hypotheken aangevraagd, zo laat de vereniging weten die zorgt voor slimme en veilige informatie-uitwisseling in het financiële woondomein. Dit is ruim 3 procent meer dan het aantal hypotheekaanvragen in dezelfde maand een jaar eerder. Toen werden er 31.471 hypotheken aangevraagd.

Vooral het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning – door starters en doorstromers – valt HDN op: van de 32.500 aanvragen waren ruim 21.300 aanvragen gericht op een woningaankoop. Met dit aantal werd het hoogste niveau in het afgelopen jaar bereikt.

Wat HDN verder verrast, is de verbeterde positie van de starter op de woningmarkt. Ten opzichte van een jaar geleden is die groep nu verantwoordelijk is voor zo’n 52,5 procent van de aanvragen, terwijl zowel in 2021 als in 2022 de doorstromer nog de grootste groep was met meer dan 50 procent van de aanvragen.

Een andere, weliswaar lichte, verbetering merkt HDN op bij het aantal hypotheekaanvragen voor een nieuwbouwwoning. Na het dieptepunt in november 2022 met 1.357 hypotheekaanvragen is het aantal hypotheekaanvragen voor nieuwbouwwoningen in oktober 2023 bijna verdubbeld naar ongeveer 2.500 aanvragen. Ondanks de fikse toename vergeleken met bijna een jaar geleden staat dit aantal volgens HDN in schril contrast met de aantallen die de afgelopen jaren bon ton waren. Zo waren er in 2020 maandelijks 3.700 aanvragen voor een nieuwbouwwoning en in 2021 bedroeg dit aantal 3.900 aanvragen per maand.

Tot slot heeft HDN berekent dat de gemiddelde marktwaarde van een nieuwbouwwoning in oktober € 545.000 was. Dit is ruim € 10.000 lager dan een jaar eerder. Dit bedrag is volgens HDN wel significant hoger dan de gemiddelde waarde van bestaande bouw. Die waarde bedroeg in oktober 2023 € 408.000. Om deze reden is het voor starters op de woningmarkt lastig om een nieuwbouwwoning aan te schaffen, zo sluit HDN de berichtgeving af over het aantal hypotheekaanvragen in de afgelopen maand.

Bron: HDN

GEEN REACTIES