Ook rijbewijs en paspoort op Advieskeuze

De door Hoffelijk persoonlijk gecontroleerde diploma’s komen op Advieskeuze. Gekker kan het niet worden.

Op Advieskeuze.nl wordt binnenkort opleidingsniveau van werknemers bij financieel advieskantoren worden getoond. De waarderingssites van adviseur is hiervoor een samenwerking aangegaan met Hoffelijk Financieel. Die gaat het opleidingsniveau vastleggen en checken. Dus adviseurs: trek maar weer leeg die schoenendozen die net weer zijn opgeborgen na de diplomaconversie.

Als je de motivering voor deze opleidingstransparantie leest val je achterover van de nobele motieven. Zo krijgen consumenten de kans eindelijk een juiste keuze te kunnen maken voor een adviseur. En, niet te vergeten, het is ook een stimulans voor adviseurs hun adviestijd in te ruilen voor nog meer leermomenten. Ook, zo staat in het bericht, is het een hulpmiddel voor de adviseur om zijn prijs te rechtvaardigen. ‘Ja meneer, ik reken voor een hypotheekadvies zesduizend euro, maar dat is ook logisch. Op Advieskeuze hebt u kunnen lezen dat ik afgestudeerd ben in bouwkunde in Delft, daarna aan de UvA mijn master rechten heb gehaald, FFP-, SEH en RMIA-gecertificeerd ben. En dan heb ik in mijn tarief de makelaardij- en hypotheek-diploma’s nog niet eens verdisconteerd, om nog te zwijgen van de tientallen PE-trajecten.

Het lijkt dat de Consumentenbond (grootbezitter van Advieskeuze) en Hoffelijk Financieel een sfeer willen creëren die doet denken aan de tijd dat je je na de kleuterschool kon laten inschrijven in het D-register van de SER. Dat er nadien geen Wft is gekomen, een opleidingbouwwerk waarin je makkelijk kan verdwalen en een PE-stelsel dat niet door iedereen als een eitje beschouwd wordt. De vraag is natuurlijk welk belang hier gediend wordt. Dat van de consument en de adviespraktijk, zoals gesuggereerd wordt, of van de Consumentenbond die steeds indringender het adviespad betreedt en van Hoffelijk Financieel die nieuwe nering ruikt?

Natuurlijk mag de financieel adviseur zelf bepalen of hij de actuele opleidingsgegevens en PE-informatie openbaar wil maken. Een schijnvrijheid, want als hij het vakje leeg laat zal de consument snel denken dat er met die opleiding iets loos zal zijn. Advieskeuze zou de branche een grotere dienst bewijzen door er prominent op te wijzen dat alle adviseurs voldoen aan de wettelijke opleidingseisen inclusief PE. En dat die eisen een vakbekwame advisering waarborgen.

Zo niet dan ligt het voor de hand de consument ervoor te beschermen dat hij geen zaken doet met een sujet dat zonder rijbewijs een auto bestuurt. En ook moet Advieskeuze het tot haar maatschappelijke taak rekenen om uit te sluiten dat een klant zaken kan gaan doen met iemand die illegaal in ons land verblijft.

Dus Advieskeuze: je staat nog maar aan het begin van de ordening van de bedrijfstak.

Jan Aikens

GEEN REACTIES