Ook Rabo stelt: niks aan de hand met hypotheekportefeuille

Ook Rabo stelt: niks aan de hand met hypotheekportefeuille

Net als ABN Amro gisteren geeft vandaag ook de Rabobank aan dat de kwaliteit van de hypotheekportefeuille prima is. Ondanks de corona-effecten.

De portefeuille stond er eind vorig jaar zelfs beter voor dan ultimo 2019, dus nog voor de corona-uitbraak. Het aandeel van zogeheten ‘non-performing-loans’ in de hypotheekportefeuille daalde van 0,86% in 2019 naar 0,66% eind vorig jaar. Ook het aandeel van klanten die in ernstige betalingsproblemen zijn geraakt en daarin de 90-dagen-grens hebben bereikt, nam af van 0,21% naar 0,17%. Een ander positief signaal is dat de gemiddelde LTV daalde van 60% naar 57%.

In een toelichting stelt de bank dat de verwachtingen die de Rabo in de eerste helft van het jaar nog had over de economie (en de impact daarvan op de hypotheken), te somber waren. ‘Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid en door het gebruik van betalingsregelingen, bleven de wanbetalingen ver beneden de verwachtingen’. De voorzieningen voor kredietverliezen die de bank in het eerste halfjaar trof, konden in het tweede halfjaar daardoor weer vrijvallen.

Het gemiddelde marktaandeel voor de nieuwe hypotheekproductie steeg in 2020 van 20,9% naar 22%. Wat het aandeel in het tweede halfjaar was, valt niet meteen op te maken uit de cijfers. Aangezien het marktaandeel in het eerste halfjaar nog 21,5% was, kan wel de conclusie worden getrokken dat in de tweede jaarhelft het aandeel hoger was dan 22%. De lokale Rabokantoren zagen hun aandeel in 2020 licht stijgen naar 15,7%, terwijl Obvion het marktaandeel flink zag teruglopen van 5,7% naar 5%. Het nieuwe onderdeel Vista kwam uit op 1,3%.

Verder werd er opnieuw flink afgelost in 2020. In totaal 10,2 mrd euro, 1,5 mrd euro meer dan een jaar eerder. Voor het grootste deel zijn dit aflossingen van de volledige lening, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing. De totale hypotheekportefeuille van de Rabo-groep bleef ongeveer gelijk op 187,6 mrd euro.

GEEN REACTIES