Onderzoek over alcoholgebruik onder automobilisten

copyright Pixabay

Ruim een kwart van de automobilisten drinkt wel eens alcohol voordat men achter het stuur plaatsneemt. Een op de tien bestuurders drinkt gemiddeld zelfs meer dan de toegestane twee alcoholische drankjes. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van verzekeraar Univé onder ruim duizend respondenten.

De twee belangrijkste redenen waarom respondenten van het onderzoek alcohol drinken voor het autorijden zijn de ‘gezelligheid’ van alcohol (45 procent) en de gedachte dat het drinken van maximaal twee alcoholische drankjes geen invloed heeft op het rijgedrag (39 procent).

De onderzoekers wijzen er daarom op dat de risicoperceptie rondom alcohol in het verkeer laag ligt. Dit wordt bevestigd door andere conclusies uit het onderzoek: bijna een op de drie Nederlanders zegt dat het risico bij het drinken van een of twee drankjes niet zo groot is. De leeftijdsgroep 18-34 jarigen geven daarbij significant vaker aan dat rijden onder invloed van alcohol normaal is in hun omgeving (bij vrienden en familie). Dit geldt overigens ook voor samenwonenden met kinderen. Zeven procent van de respondenten zegt zelfs dat alcohol helemaal geen invloed heeft op het rijgedrag.

Het onderzoek spitste zich verder toe op de vraag wanneer mensen de keuze maken geen alcohol te drinken voordat het autostuur ter hand wordt genomen. Daaruit blijkt dat 71 procent zegt geen alcohol te nuttigen als er kinderen meerijden. Ook de rijafstand is voor 57 procent van de ondervraagden een bepalende factor bij de keuze voor het wel of niet drinken van alcoholhoudende drankjes. Daarbij zegt een kwart van de respondenten op het platteland sneller geneigd te zijn te drinken met alcohol ten opzichte van stadsbewoners. Een op de vijf Nederlanders die nog moeten autorijden, laat zich toch wel eens overhalen nog een extra drankje te drinken. Jongeren geven aan dit sneller te doen dan ouderen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een kwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over het alcoholgebruik van naasten in het verkeer. Vooral mensen die zelf een ongeluk hebben meegemaakt waar alcohol in het spel was of iemand kennen die dit is overkomen, hebben vaker zorgen om hun omgeving. Aan de andere kant van het spectrum heeft een op de zes Nederlanders er geen probleem mee bij iemand in de auto te stappen die gedronken heeft.

Bron: Univé

GEEN REACTIES