Nieuwe verzekeringsoplossing op komst: de rijbewijsverzekering

Zowel aanbieders van deelauto’s (deelplatforms) als verhuurbedrijven kampen met een hoge schadelast, vaak veroorzaakt door onveilig rijgedrag van bestuurders. Verzekeraars hebben daardoor steeds meer moeite deze voertuigen te verzekeren en zien het rendement van verzekeringen teruglopen. Dit werkt door op de verzekeringsvoorwaarden en premies van mobiliteitsaanbieders. Zij kunnen de stijgende kosten in een hevige concurrerende markt niet altijd doorberekenen in hun tarieven. Om die reden onderzocht Aon, wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheids-oplossingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid van een verzekeringsoplossing voor dit probleem.

Een rijbewijsverzekering kan de oplossing vormen, zo stellen de onderzoekers. Hierbij wordt degene die het voertuig bestuurt namelijk aansprakelijk. De verzekering dekt schade aan het gehuurde voertuig en schade die door dit voertuig aan derden veroorzaakt. Volgens de onderzoekers is daarom het moment aangebroken anders naar de verzekering van aansprakelijkheid in deze groeiende markt te kijken.

De innovatie van de oplossing zit in het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico van de eigenaar van het voertuig naar degene die ook daadwerkelijk het voertuig bestuurt. De bestuurder kan vervolgens dit zogenaamde verkeersrisico verzekeren en invloed uitoefenen op de hoogte van zijn verzekeringspremie.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de introductie van de rijbewijsverzekering veiliger rijgedrag stimuleert en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als iemand een auto huurt of met anderen deelt. Ook geeft deze innovatieve rijbewijsverzekering een impuls aan publieke waarden als bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en betaalbaar vervoer voor iedereen. De overwegend elektrische deelvoertuigen vormen daarnaast een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot, vooral in steden.

Uit het onderzoek blijkt dat er vier belangrijke aanknopingspunten zijn voor het lanceren van de rijbewijsverzekering:

• Een verhoogde verkeersveiligheid. Uit een groep van 791 respondenten geeft 30 procent aan veiliger te rijden als hun premie door het rijgedrag wordt bepaald.
• Lagere (verzekerings-)kosten. Commerciële verhuurders en deelplatforms van deelvoertuigen zien deze verzekeringsoplossing als een kans de kosten te beheersen.
• Een verbeterde verzekerbaarheid. De verhuurmarkt wordt aantrekkelijker voor meer verzekeraars wanneer de schadelast afneemt.
• Stimulans van (het gebruik van) deelmobiliteit. Gebruikers sluiten online een verzekering af en krijgen een beloning (met een lagere premie) voor goed rijgedrag. Het idee om afgerekend te worden op het eigen rijgedrag, sprak 75 procent van de respondenten aan.

Een proefonderzoek is de volgende stap voor de ontwikkeling van de pay-how-you-drive-verzekering. In deze publiek-private proeftuin die binnenkort start met zevenhonderd deelnemers wil Aon het berichtenverkeer tussen de hiervoor ontwikkelde deelmobiliteitsapp en de database van de RDW testen. Daarnaast is het doel om op grote schaal te leren wat de proefpersonen ervaren nu ze zelf het ‘verkeersrisico’ verzekeren en tegelijkertijd aansprakelijk zijn voor schade aan het deelvoertuig. De verzamelde data uit onder andere de voertuigen en de app worden geanalyseerd en genereren een actueel risicoprofiel per gebruiker.

Bron: Aon

GEEN REACTIES