Arbeidsongeschiktheid: steeds minder keuze verzekeringen

De verschillende mogelijkheden bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen af. ‘Beroepsarbeid’ is het dominante arbeidsongeschiktheidscriterium geworden. Bij deze vorm is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Dit is tevens de meest kostbare dekkingsvorm en de enige vorm die op alle polissen mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners MoneyView.

Andere gangbare vormen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn bijna van de markt verdwenen. Het criterium ‘Gangbare arbeid’ – de verzekerde is arbeidsongeschikt is als hij geen algemeen geaccepteerde werkzaamheden meer kan uitvoeren – is zelfs niet meer beschikbaar voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten.

‘Passende arbeid’ – een verzekerde is arbeidsongeschikt als hij geen werk meer kan doen dat past bij zijn opleiding en ervaring – als criterium is nog maar bij 40 procent van de verzekeringen mogelijk. Tien jaar geleden was dit nog een optie bij 80 procent van de verzekeringen.

Op het gebied van voorwaarden zijn bij het onderzoek 26 arbeidsongeschiktheids-verzekeringen met elkaar vergeleken op basis van 98 kenmerken. Als besten uit de bus kwamen: a.s.r. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, a.s.r. Flexibele AOV en Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het onderzoek met de prijs als uitgangspunt van de verzekering was gebaseerd op de uitkomsten van 1.920 profielen voor dertien producten met een uitgebreide dekking en uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd. Op dit vlak scoorde Interpolis AOV het beste.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES