Nieuwe verkeerswet: appen achter het stuur is roekeloos rijgedrag

Premievolume motorrijtuigenmarkt blijft komende jaren stijgen
© Pixabay

Nu dinsdag de nieuwe verkeerswet is aangenomen, moeten verzekeraars zich buigen over de vraag of zij het ‘appen in de auto’ gaan uitsluiten van dekking voor een autopolis.

Terwijl in politiek Den Haag de gemoederen hoog oplopen omtrent stikstof, klimaat en onderwijs, werd dinsdag in alle stilte in de Eerste Kamer de nieuwe verkeerswet aangenomen. De wet, die per 1 januari aanstaande ingaat, verduidelijkt het begrip ‘roekeloos rijgedrag’ en schept de mogelijkheid om hogere straffen op te leggen.

Voor verzekeraars is de wet tevens van belang. De term ‘roekeloos rijgedrag’ is te lezen in het paragraafje ‘uitsluitingen’ in de polisvoorwaarden van motorrijtuigenverzekeringen. Dat betekent dat verzekeraars schade die door dit type rijgedrag ontstaat, niet vergoeden en dat de betreffende automobilist zelf de schade moet betalen. Bij letselschade kan dit oplopen tot zeer hoge bedragen.

In de wet wordt uiteengezet welke ‘verkeersacties’ onder ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’ worden gerekend, terwijl de wet verder ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’ op een lijn stelt met ‘roekeloos rijgedrag’. Het meest in het oog springend is het ‘vasthouden van een mobiel apparaat’ tijdens het autorijden, in de volksmond beter bekend als ‘appen achter het stuur’.

De vraag is in dit verband of verzekeraars dit in de polisvoorwaarden gaan volgen. Met andere woorden: gaat een automobilist die schade veroorzaakt, terwijl hij een bericht verstuurd met z’n telefoon, deze schade voortaan zelf betalen. Tot nu toe zetten verzekeraars vooral in op preventie en bewustwording om hun klanten af te houden van dit gedrag, ook in de zakelijke markt. Appende vrachtwagenchauffeurs zijn inmiddels een behoorlijke kostenpost voor een verzekeraar als TVM.

Het overnemen van de elementen die in de nieuwe Verkeerswet vallen onder ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’ in de dekkinguitsluiting zou voor verzekeraars wel eens het ei van Columbus kunnen zijn om de autoverzekering beter renderend te maken. Er valt meteen flink wat schade weg en er gaat een afschrikwekkende werking vanuit. Vooralsnog ligt het onderwerp wat gevoelig in de branche, zo valt op te maken uit de reactie van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond wil geen algemeen standpunt in nemen en schuift de bal door. Een woordvoerder stelt in een reactie: ‘Het is aan verzekeraars om te bepalen hoe zij deze voorwaarden invullen’.

GEEN REACTIES