Nibud ontwikkelt tool voor wie pensioen in zicht heeft

Nibud ontwikkelt tool voor wie pensioen in zicht heeft

Het Nibud is bezig met de ontwikkeling van de online tool Geldplan Bijna Pensioen, waarmee mensen die bijna met pensioen gaan, begeleid worden op de weg naar de uiteindelijke beslissing. Bij de beslissing om met pensioen te gaan, komen veel vragen naar voren. Een belangrijk punt is de vraag of de toekomstige inkomsten voldoende zijn om de uitgaven te dekken. Uit onderzoek van Muzus blijkt dat mensen die zich oriënteren op hun pensioen een klantreis van tot maar liefst elf sleutelmomenten doorlopen.

Eerder met pensioen of niet?

Het bereiken van de AOW-leeftijd is een logisch moment om te stoppen met werken en van het pensioen te gaan genieten. Er kunnen echter redenen zijn om het eerder voor gezien te houden. Zo kan een slechte gezondheid, van de werknemer zelf of van de partner, reden zijn om te gaan nadenken over eerder stoppen met werken. De volgende stap is dan het oriënteren door op zoek te gaan naar ervaringen van anderen. Verhalen van mensen die het proces al doorlopen hebben en al met pensioen zijn, kunnen helpen om een goed beeld te krijgen van de gevolgen.

Is het financieel mogelijk?

Wie overweegt te stoppen met werken, zal willen weten hoeveel inkomsten er dan nog zullen zijn. Om daaraan tegemoet te komen, kan het pensioenfonds de benodigde informatie geven. Belangrijk is wel dat de gegevens compleet zijn, bijvoorbeeld dat alle pensioenen bij eerdere werkgevers en ook het spaargeld worden meegenomen. Daarnaast is het van belang om te weten hoe hoog de uitgaven zullen zijn. Soms zal dat ongeveer gelijk blijven, maar wie bijvoorbeeld veel wil gaan reizen zal meer geld nodig hebben. Als blijkt dat de toekomstige inkomsten voldoende zullen zijn om de uitgaven te kunnen betalen, dan is met pensioen gaan een optie. Dan wordt het tijd om de diepte in te gaan en met behulp van een pensioenplanner verschillende scenario’s door te gaan rekenen.

En dan, de beslissing nemen?

Zodra alle benodigde informatie is verzameld, de mogelijkheden zijn doorgenomen en alle opties duidelijk zijn, kan de knoop doorgehakt worden. Dat kan nog met de nodige twijfels gepaard gaan. Stoppen met werken is immers een ingrijpende gebeurtenis. De werkgever zal er ook van op de hoogte gesteld moeten worden. In sommige gevallen zal er sprake zijn van overleg met de werkgever. Dan is deze vaak al eerder in het proces betrokken. In andere gevallen is de keuze al gemaakt en heeft de werkgever niets meer in te brengen. In deze fase wordt ook de pensioendatum vastgelegd. Ligt die dag eenmaal vast, dan kan de werknemer gaan zorgen dat het werk goed wordt overgedragen.

Met pensioen

Een van de laatste sleutelmomenten is het daadwerkelijk aanvragen van het pensioen. Voor veel mensen zal dit geen probleem zijn. Ze hebben zich ondertussen goed laten informeren en kunnen overweg met de digitale omgevingen waar de aanvraag moet gebeuren. Anderen hebben hier echter liever wat meer hulp bij. Als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd, kan het nieuwe leven beginnen. Inkomen krijgen zonder er voor te werken is voor veel mensen een prettige ervaring. De dagen kunnen nu gevuld worden met dingen die echt belangrijk zijn in het leven!

Blik op pensioen

Het Nibud is het project Blik op pensioen gestart waarmee de organisatie werkgevers wil helpen bij de ondersteuning van werknemers als zij in de overgang van werk naar pensioen zitten. De online tool Geldplan Bijna pensioen is onderdeel van dit project. Het moet een wegwijzer zijn voor mensen voor wie het pensioen nadert. Het kan ingezet worden om meer inzicht te krijgen op de sleutelmomenten die de weg vormen naar de uiteindelijke beslissing. Naar verwachting zal de tool in maart 2023 klaar zijn.

Bron: Nibud

GEEN REACTIES