Nederlanders laten adviseurs links liggen als het gaat om hun financiële toekomst

Nederlanders laten adviseurs links liggen als het gaat om hun financiële toekomst

Een groot deel van de Nederlanders maakt geen gebruik van de diensten van financieel dienstverleners als zij inzicht willen hebben in hun financiële toekomst. De eigen administratie is voor bijna driekwart van de Nederlanders de belangrijkste bron van informatie die zij daarvoor gebruiken. Wel denkt 68% voldoende inzicht te hebben in de huidige en de (verre) toekomstige financiële situatie. Dit blijkt uit onderzoek van TJIP.

Eigen bronnen zijn het belangrijkst

Veel Nederlanders hebben voor het inzicht in hun financiële situatie voldoende aan de administratie die ze zelf bijhouden. Daarbij zoeken ze de benodigde gegevens zelf op via internet (35%) of kijken ze in de online omgevingen van hun banken en verzekeraars (25%). Een kleine groep (9%) schakelt een financieel adviseur in.

Inzicht uit eigen administratie niet voldoende

TJIP heeft er weinig vertrouwen in dat mensen zelfstandig voldoende inzicht kunnen krijgen. “Gezien de huidige economische ontwikkelingen, met een torenhoge inflatie en een recessie die in 2023 boven ons hoofd hangt, is deze uitkomst vanuit onze optiek verontrustend. Inzicht in je financiën en vooral inzicht in je toekomstige financiën, of dat nu op de korte of lange termijn is, komt niet uit je eigen administratie naar boven. Of niet in voldoende mate”, aldus Igor Gavic, CEO van TJIP.

Volgens Gavic kijken financieel adviseurs verder vooruit en kunnen ze met behulp van rekenmodellen inschattingen maken en eventuele problemen in de toekomst signaleren. Daardoor kunnen ze een beter inzicht geven. Hij maakt daarbij echter wel de kanttekening dat de adviseur daarbij echt moet uitgaan van de situatie van de klant, zodat deze inzichten ontvangt waar hij wat aan heeft.

Consumenten zien wel voordelen van adviseur

Ondanks dat een groot deel van de Nederlanders vooral op de eigen administratie vertrouwt, ziet een grote groep ook wel de voordelen van een adviseur. Tweederde van de ondervraagden in het onderzoek van TJIP verwacht een waarschuwing van de financieel dienstverlener als hun verzekeringen, hypotheek of lening niet meer dreigen aan te sluiten op hun situatie. Een financieel dienstverlener zou volgens 24% moeten adviseren welke pakketverzekering het beste bij hun situatie past en 35% vindt dat de adviseur het beste in staat is te zorgen dat ze geen overlappende verzekeringen hebben.

Niet alleen bij veranderingen in de eigen situatie wordt actie van de adviseur verwacht. Ook bij algemene economische ontwikkelingen, zoals de huidige hoge inflatie, hoopt 21% dat de adviseur tijdig kan signaleren of dit een grote invloed op hun financiële situatie heeft. Consumenten zullen dan wel meer gebruik moeten maken van de diensten van financieel dienstverleners. De dienstverleners kunnen er zelf iets aan doen om dat te bereiken.

Gavic: “Uit ons onderzoek blijkt dat er voor de financieel dienstverleners nog veel ruimte is om klanten beter te bedienen. TJIP speelt hierop in door met ‘smart journeys’ financieel dienstverleners te ondersteunen, zodat zij hun klanten op een toegankelijke en vooral slimme manier de juiste gepersonaliseerde inzichten verschaffen. Zo kunnen ze grip krijgen op hun financiële toekomst. Hoelang kan iemand bijvoorbeeld gelukkig in zijn huis wonen? Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid op het pensioen? TJIP geeft inzicht in die mogelijke toekomstscenario’s. Voor de financieel dienstverlener een kans om de loyaliteit bij zijn klanten te vergroten.”

Bron: TJIP

GEEN REACTIES