Nederlander betaalt te veel belasting door onbekendheid met middelingsregeling

nederlander betaalt te veel belasting door onbekendheid middelingsregeling

Bijna de helft van de Nederlanders is niet op de hoogte van het bestaan van de middelingsregeling. Dankzij deze regeling is het mogelijk belastinggeld terug te ontvangen als het inkomen binnen een periode van drie opeenvolgende jaren sterk wisselt. Knab maakt dit bekend na analyse van openbare kamerstukken en een enquête onder 2.600 klanten van de bank.

Middelingsregeling is onbekend en onbegrepen

Middelen houdt in dat het inkomen over een periode van drie jaar wordt opgeteld en gedeeld door drie. Er wordt dus uitgegaan van een fictief inkomen dat in elk van de jaren gelijk is. Voor deze inkomens wordt berekend hoeveel belasting er betaald zou moeten worden. Dit wordt afgetrokken van het werkelijk betaalde bedrag. Er geldt een drempel van € 545 voor teruggave. Ligt het verschil boven dit bedrag, dan kan het meerdere teruggevraagd worden. Dit moeten mensen echter zelf doen, de belastingdienst kan geen seintje geven als je in aanmerking komt voor de regeling.

In 2020 kregen de mensen die middeling aanvroegen, gemiddeld € 3.100 terug. Veel mensen kennen de regeling echter niet, 49% van de Nederlanders volgens het onderzoek van Knab. Daarnaast is er nog een groep van 20% die de regeling wel kent maar niet weet hoe ze het moeten aanvragen. De overige 31% kent de regeling en zegt te weten hoe het werkt.

Er blijft € 163 miljoen liggen

Het percentage mensen dat gebruikmaakt van de regeling is erg laag: slechts 15% van de 350.000 mensen die recht hadden op een teruggave vroeg deze ook daadwerkelijk aan, volgens een evaluatie van het Ministerie van Financiën in 2018. Als iedereen die er recht op had, van de middelingsregeling gebruikgemaakt had, zou dat de belastingdienst in 2017 naar verwachting € 348 miljoen hebben gekost.

Oskar Barendse (financieel expert bij Knab): “We hebben het nagevraagd. Volgens het ministerie zou het bedrag dat de Belastingdienst dit jaar zou moeten uitkeren als iedereen zou middelen, weinig zijn gestegen ten opzichte van die € 348 miljoen uit 2017. Ze verwachten echter maar € 185 miljoen uit te keren, dat betekent dat we met z’n allen minimaal € 163 miljoen laten liggen.”

Minder voordeel in de toekomst

Middeling is alleen mogelijk als het inkomen schommelt rond de grens van de belastingschijven. Tot en met 2019 kende de inkomstenbelasting drie schijven, waardoor er twee groepen inkomens waren die voor middeling in aanmerking konden komen. Sinds 2020 zijn er nog maar twee schijven, waardoor alleen de hogere inkomens kunnen middelen. Overigens is middeling mogelijk voor een aaneengesloten periode van drie jaren tot drie jaar na het ontvangen van de definitieve belastingaanslag. Lagere inkomens die nog geen gebruik hebben gemaakt van de regeling kunnen nu dus nog in aanmerking komen.

In de komende jaren zal de groep mensen die kunnen middelen, steeds kleiner worden. “Volgens de cijfers uit de evaluatie van het ministerie, middelden tijdens het oude schijvenstelsel jaarlijks zo’n 50.000 mensen hun inkomen, terwijl zo’n 350.000 er recht op hadden. Door het nieuwe tweeschijvenstelsel kunnen in de toekomst nog zo’n 153.000 mensen middelen”, aldus Knab. Door corona zijn er echter veel meer mensen met wisselende inkomsten, of sterk gedaalde inkomsten door werkloosheid, bijgekomen. Verder zijn het voornamelijk startende ondernemers die in aanmerking kunnen komen voor middeling.

Knab vermeldt verder dat het ministerie naar aanleiding van de evaluatie voorstelde om de middelingsregeling af te schaffen. Sinds de invoering van het tweeschijvenstelsel zou de regeling alleen nog interessant zijn voor de hogere inkomens. Bovendien zou de regeling niet doeltreffend genoeg zijn. Hierover is nog geen besluit genomen, dat mag het nieuwe kabinet gaan doen.

Bron: Knab

GEEN REACTIES