NARIM – IMPONEREND JUBILEUM-CONGRES OP SS. ROTTERDAM

Welkom bij Narim Fotografie: Rob Lamping

Zie mede onze publicatie : ALL ON BOARD
Onderstaand ons verslag m.b.t. de eerste dag van dit gedenkwaardige congres.
Ons verslag m.b.t. de tweede dag treft u aan op DEZE PAGINA

Maarten Bouwhuis, dagvoorzitter

Maandag 27 en dinsdag 28 september vierde NARIM het feit dat deze Associatie van Risk & Insurance Managers haar 25-jarige bestaan met een congres dat alle 375 genodigden nog lang in de herinnering zal blijven.

Het hele congres stond onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis.
Alhoewel alle sprekers een compliment toekomt, is een applaus voor deze dagvoorzitter zeker gerechtvaardigd.
De heer Bouwhuis had zich niet alleen buitengewoon goed voorbereid op de behandelde materie, maar hij heeft met zijn betrokkenheid en enthousiasme maximaal bijgedragen aan het succes van dit congres. Werkelijk een prestatie van formaat.

Adri van der Waart, voorzitter NARIM

Arie van der Waart (voorzitter van Narim) opende het congres en daarbij ging hij uitvoerig in op het feit dat verzekeraars en makelaars ten tijde van de continuatiegesprekken voor 2021 de leden van Narim veel en veel te laat hebben gemeld waarom het verhogen van premies en het doorvoeren van scherpere condities gewenst waren.

Deze gang van zaken heeft geleid tot grote spanningen, omdat de Riskmanagers niet of nauwelijks tijdig in de gelegenheid waren om de directies van hun bedrijven voor te bereiden op drastische stijging van de kostprijs van verzekeringsdekkingen.

In de zaal waren de meeste verzekeraars en makelaars vertegenwoordigd in de zaal, dus de boodschap zal zeker zijn aangekomen.

Dr. Marcel Levi        DDDD                   Fotografie: Rob Lamping

Vervolgens kreeg Marcel Levi het woord. Inmiddels bij velen een bekend gezicht in journaals en praatprogramma’s, omdat hij tijdens de Corona-crisis de leiding had over de ziekenhuizen in een deel van London, dat voor deze gelegenheid was opgedeeld in drie sectoren.

Nu terug in Nederland en sinds 1 april jl is hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Let the professionals take the lead
De heer Levi bleek een begenadigd spreker die op een innemende vrolijke wijze zijn gehoor uit verzekeringsland kon boeien met ervaringen opgedaan tijdens zijn contacten met de medische staf van de ziekenhuizen en de politici die hem consulteerden. In zeer toegankelijke woorden benoemde hij de problemen en de kansen over de hele linie, verbindt de theorie met de praktijk op de werkvloer en inspireert zijn toehoorders – of dat nou ziekenhuisdirecteuren, onderzoekers of artsen zijn.
Maar met name vroeg hij aandacht voor de noodzaak om deskundigen te laten beslissen over zaken waarvan zij verstand hebben. Zo kan men allerhande onnodige verwarring voorkomen.
En dan gaat het niet om de baas te willen zijn, maar wel de dirigent die het ritme mag bepalen.

Geharrewar in het openbaar ongewenst
Hij vond dat Nederland de coronacrisis op zich redelijk heeft aangepakt, al verbaasde hij zich over de OMT-leden die geregeld in praatprogramma’s om hun eigen afwijkende mening naar voren te brengen. Levi: “Dat had in Engeland meteen tot ontslag geleid’.

Zorgverzekeraars onzichtbaar
Opvallend was ook zijn mening over de zorgverzekeraars, die volgens hem  de regie zouden moeten voeren in de gezondheidszorg maar die rol niet oppakten.
Verzekeraars hebben zowel groot belang bij een efficiënte aanpak van de gezondheidszorg
als bij de economische effecten die het verstrekken van uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid!
Maar van een leidende regie van die zijde was geen sprake.

Vanuit de zaal kwam de veelvuldig gestelde vraag of hij minister van VWS wil worden.
Hoewel hij zei de kans klein te achten en “het op zich een vervelende baan te vinden waarin je het in feite nooit goed kunt doen, op veel kritiek van marktpartijen en media kunt rekenen en die bovendien slecht betaalt’, moet je als je , zoals ik , veel kritiek en verbeterpunten hebt misschien dan toch  je verantwoordelijkheid nemen.
Maar als ik het doe wil ik daarnaast minimaal een dag in de OK blijven werken.”

Red: Zoals onze premier die nog immer tijd weet vrij te maken voor het geven van gastcolleges bij het Haagse VMBO.

Het middagprogramma bestond uit drie plenaire sessies.

Jarno Duursma         DDDD             Fotografie : Rob Lamping

Jarno Duursma ging in op ede impact en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en vroeg de aanwezigen 21 punten te bedenken hoe intelligente software hun dagelijkse werk zou kunnen vergemakkelijken. Na zijn verhaal trok dagvoorzitter de conclusie dat hoewel software het werk daadwerkelijk kan vergemakkelijken, we het met z’n allen zeker niet minder druk zullen hebben.

Automatisering optima forma
Automatisering biedt ons weliswaar de mogelijkheid onze inzichten te verbeteren, maar het interpreteren daarvan is vooralsnog mensenwerk. Maar da gaat veranderen. De tijd dat computers zelf in staat zijn om programma’s te schrijven, zodat zij zelf beter kunnen functioneren, lijkt ver weg, maar is dichterbij dan wij denken.

Mark Bressers                DDDD          Fotografie : Rob Lamping

Mark Bressers ging in op het onderwerp duurzaamheid en op de vele veranderingen die het Klimaatakkoord van Parijs (2015), het Nederlandse klimaatakkoord  en de Europese Green Deal ook ook in Nederland met zich meebrengen. Volgens hem is één ding duidelijk : om van Nederland en Europa klimaatneutrale samenlevingen te maken zijn nog flinke stappen te zetten en bedrijven spelen daarbij een cruciale rol.

 

Lammert Kamphuis       DDDD                   Fotografie: Rob Lamping

Filosoof Lammert Kamphuis ging in op de vraag hoe je veerkrachtig kunt blijven in crisissituaties en hield hij zijn gehoor een spiegel voor en verschafte hen enkele tips om in de huidige tijd koersvast te blijven:
1) Oefen je oordeelloze blik (waak voor vooroordelen);
2) Blijf spelen (zorg voor meer humor in je werk);
3) Gebruik tegenslagen als training;
4) Gun jezelf ‘Kairos’ (Grieks voor “hoogste tijd” voor rust, sport, ontspannen);

En als het tegen zit, bekijk de zaak dan eens van de andere kant : OPPOSITE THINKING.
Nee, de getoonde foto tonen wij niet in spiegelbeeld!

Red : doet veel denken aan het genootschap van DWARSDENKERS waartoe ondergetekende volgens velen toe zou behoren.

De eerste dag werd afgesloten met een glas in de hand op het achterdek, waar allen een toost uitbrachten op Narim en haar leden.

Fotografie : Lammert Kamphuis

Vervolglink : Dag twee NARIM Jubileumcongres

GEEN REACTIES