Minister Yeşilgöz-Zegerius informeert 2e Kamer over afhandeling Watersnood

Verbond: merendeel schades door watersnood Limburg afgehandeld
© Markus Distelrath, Pixabay

Minister van Justitie en Veiligheid D. Yeşilgöz-Zegerius informeerde de 2e kamer over haar bevindingen n.a.v. de Procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid-Nederland.

57 openstaande schades
Uit de evaluatie blijkt dat er nog 57 gedupeerden zijn die nog in afwachting zijn van afhandeling van hun schademelding.

Voorts: 
In de eindrapportage worden onder meer de volgende overkoepelende conclusies
over de toepassing van de Wts getrokken:
– Er is ruimhartigheid beoogd gedurende het gehele proces van toepassing van de
Wts.
– De systematiek van de Wts kent echter grenzen, die ook de mate van
ruimhartigheid inperken. De Wts is namelijk een vangnet waardoor niet alle
schade voor een tegemoetkoming in aanmerking kan komen. Schadeposten die
redelijkerwijs verzekerbaar, verhaalbaar of vermijdbaar zijn, komen niet voor
een tegemoetkoming in aanmerking.
– De toepassing van de Wts zette een proces in gang van voortdurend repareren.
Om gedupeerden zo veel mogelijk financieel te ondersteunen, heeft het kabinet
niet alleen de Wts ingezet, maar zijn ook diverse aanvullende regelingen
getroffen. Zo is de Beleidsregel coulance tot stand gekomen voor gedupeerden
die niet verzekerd waren voor schade als gevolg van de wateroverlast, terwijl de
schade wel redelijkerwijs verzekerbaar was.
– Er blijft een kloof tussen maatschappelijke verwachtingen en de mogelijkheden
binnen de Wts. Gedupeerden hebben een ander beeld bij het woord
“ruimhartigheid”, onder andere ingegeven door uitspraken van bewindslieden bij
bezoeken aan het rampgebied. De grenzen van de Wts, bijvoorbeeld dat deze
slechts voorziet in een tegemoetkoming en geen volledige vergoeding, zijn in
communicatie niet voldoende naar voren gekomen.
– In de uitvoering is (te) veel vertrouwd op het doenvermogen van de burger.

Zij die interesse hebben voor de volledige brief e/o het volledige rapport, kunnen dat inzien via deze link: Ga naar pagina Rijksoverheid

GEEN REACTIES