Kleinere en lokale adviseurs zien toekomst met vertrouwen tegemoet

Verzekeraars Nh1816 en De Goudse hebben onlangs een selectie groep samenwerkende kleinere, middelgrote en vaak lokale adviseurs uitgenodigd voor een aantal rondetafelbijeenkomsten om met hen te spreken over hun vak en hun ondernemerschap. Centrale vraag: wat hebben deze adviseurs de komende jaren nodig om zelfstandig te blijven?

Uitgangspunt van de bijeenkomsten was de enorme consolidatie die de afgelopen jaren in het intermediaire landschap heeft plaatsgevonden. Verder is er een sterke verschuiving zichtbaar van provinciaal naar volmacht, versterkt door de consolidatie.

De consolidatie en het groter en machtiger worden van enkele partijen zagen de aanwezigen niet als grote bedreiging, eerder als kans. Vooral vanwege de persoonlijke en individuele adviesmogelijkheden die kleinere adviseurs kunnen toepassen. De nadruk ligt daardoor vooral op het voorhanden hebben van gereedschap om het vak goed uit te oefenen (lees: met de klant bezig zijn in plaats van met randzaken). De consolidatie op verzekeraarsniveau zet wel het sociale en solidariteitsprincipe van verzekeringen onder druk, zo vonden de aanwezigen. Verzekerbaarheid en betaalbaarheid van advies wordt daarbij steeds uitdagender.

De uitdagingen voor adviseurs zijn gelegen op bovengenoemde randvoorwaarden voor het goed uitoefenen van het vak, zoals het werven en behouden van goed personeel en het investeren in ICT. De adviseurs gaven aan daarin graag ondersteuning te krijgen.

Zo is het vinden van goed personeel voor veel adviseurs een punt van aandacht. De aanwezige ondernemers zien op dat vlak een rol weggelegd voor de verzekeraars. Bijvoorbeeld door het vak van financieel advies te promoten bij opleidingen en professionals, binnen en buiten de branche. Verder kan gedacht worden aan het bieden van gezamenlijke leertrajecten zoals stageplekken en het gezamenlijk optrekken naar scholen. Uit de gesprekken bleek tevens dat IT-investeringen voor ondernemers geen groot issue is. Wel is er behoefte aan het meer collectief bieden van hulpmiddelen en ondersteuning wat vooral de efficiency in het gebruik vergroot.

GEEN REACTIES