Minister Kaag trekt registratie kredieten naar zich toe

Minister Kaag trekt registratie kredieten naar zich toe
© Raten-Kauf, Pixabay

Minister Kaag van Financiën wil dat de overheid meer greep krijgt op de registratie van betalingsachterstanden. Ze komt binnenkort met een wetsvoorstel dat de stichting BKR rechtstreeks onder het ministerie plaatst.

Dat zegt de minister in antwoord op Kamervragen. Het lijkt erop dat de stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) vorig jaar op eigen houtje een consultatie is gestart naar de vraag of automatische registratie van hypotheken noodzakelijk is, en vervolgens is teruggefloten door het ministerie.

Het BKR onderzocht, naar eigen zeggen op verzoek van meerdere organisaties, de noodzaak van registratie van álle hypotheken, dan wel hypotheken van bepaalde doelgroepen. Dit wordt positieve registratie genoemd. Er zou “vanwege het sociaal maatschappelijk belang” draagvlak voor zijn. Op dit moment worden alleen hypotheken geregistreerd bij een betalingsachterstand van drie maanden (negatieve registratie).

Wehkamp

Wanneer dit plan door zou gaan, dan zou het tot gevolg kunnen hebben dat bijvoorbeeld een telefoonaanbieder of de Wehkamp de hoogte van iemands hypotheek krijgt te zien bij het afsluiten van een nieuw abonnement of het kopen op afbetaling. Dat bleek uit vragen van Kamerleden van VVD en D66.

Minister Kaag stelt de vragenstellers gerust; zij ziet vooralsnog niets in verplichte registratie van hypotheken. “Het voornemen [van het BKR] om te consulteren over verplichte registratie van bepaalde hypotheken, is niet gedeeld”, is het droge antwoord van de minister.

Wel kan er aanleiding zijn om bepaalde hypotheekvormen bij het aangaan te registreren, indien daarmee kwetsbare consumenten kunnen worden beschermd. “Maar de noodzaak hiertoe moet eerst worden aangetoond.” Het in beeld krijgen van betalingsachterstanden bij huishoudens is naar Kaags mening al afdoende geregeld bij o.a. gemeentelijke instanties en hypotheekverstrekkers.

Onwenselijk

In één moeite door maakt de minister bekend dat zij bezig is met de voorbereiding van een wetsvoorstel waarmee het ministerie inspraak krijgt in de besluitvorming van het BKR, dat nu nog een onafhankelijke organisatie is.

“BKR is een privaatrechtelijke stichting, die volledig los staat van de overheid, maar wel het stelsel van kredietregistratie beheert. Ik vind dat onwenselijk.” Het wetsvoorstel dat Kaag in voorbereiding heeft, regelt meer publieke waarborgen voor gegevensverwerking bij de kredietregistratie en ook welke overeenkomsten worden geregistreerd. “Kredietregistratie wordt een wettelijke taak met overeenkomstige bevoegdheden voor de Minister van Financiën.” Dit wetsvoorstel zal begin 2023 worden geconsulteerd.

Bron: Rijksoverheid, Stichting BKR

GEEN REACTIES