Minister Hoekstra: 1 op 5 consumenten met problematische schulden heeft verzendhuiskrediet

Hoekstra: 1 op de 5 consumenten met problematische schulden heeft verzendhuiskrediet
© Pixabay

Klanten van postorderbedrijven hebben nog te vaak betalingsachterstanden. Minister Hoekstra van Financiën roept deze zogeheten verzendhuizen op om extra maatregelen te nemen om problematische schulden bij consumenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit schrijft de minister in een Kamerbrief over de consumptiefkredietmarkt.

De verzendhuizen vallen op, omdat andere kredietaanbieders wel verbetering hebben laten zien bij het voorkómen van overkreditering bij consumenten. Uit eerder onderzoek van de BKR, in opdracht van de AFM, bleek dat 34 procent van de klanten met een lopend krediet bij postorderbedrijven in 2017 een betalingsachterstand had. Begin 2019 was dat percentage afgenomen naar 26 procent, maar de minister vindt dit nog altijd te veel. Volgens de minister heeft naar schatting heeft 1 op de 5 mensen met problematische schulden een verzendhuiskrediet.

Hoekstra roept de verzendhuizen dan ook op om maatregelen in de gedragscodes zo te implementeren, dat daarmee betalingsachterstanden worden voorkomen. “Hoewel ik positieve ontwikkelingen bij aanbieders constateer, zijn mijn zorgen over de verzendhuiskredieten, en de mate waarin mensen door het aangaan van deze kredieten in financiële problemen kunnen komen, op basis van de nieuwe cijfers nog niet weggenomen.”

Leenomgevingen
Minister Hoekstra gaat ook in op de maatregelen om problematische schulden te verminderen. Zo blijkt dat de waarschuwing ‘Pas op: Geld lenen kost geld’ niet werkt. Overigens blijft deze kreet wel gebruikt worden, omdat hij mogelijk een signaalfunctie heeft voor consumenten. Meer heil ziet de minister echter in een andere inrichting van leenomgevingen – de online webpagina’s van kredietaanbieders waarop consumenten beslissingen nemen over de hoogte en looptijd van hun leningen.

Onderzoek van AFM en kredietaanbieder Freo laat bijvoorbeeld zien dat mensen voor een hoger aflosbedrag kiezen als zij op dit punt zelf actief een keuze moeten maken. Verder laat onderzoek van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en Nibud zien dat een meer opvallende presentatie van het totaalbedrag in de krediettabel ervoor zorgt dat mensen kiezen om sneller af te lossen en te kiezen voor kortere looptijden.

Overigens staan verzendhuizen niet in de top 5 van meest prominente schuldeisers. dat zijn: 1) incasso-ondernemingen, 2) de Belastingdienst, 3) zorgverzekeraars, 4) gemeenten/regionale belasting/woningbouw, en 5) het Centraal Justitieel Incassobureau, blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren NVVK.

 

 

GEEN REACTIES