Minder mensen in 2022 in wettelijke schuldsanering

Rente consumptief krediet even hoog als tien jaar geleden
© Niek Verlaan, Pixabay

In 2022 zijn 1.900 mensen toegelaten tot de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een afname van 17 procent (400 mensen) ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de wettelijke schuldsanering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergeleken met tien jaar eerder (2012) is het aantal toelatingen zelfs 86 procent lager. Dat jaar kwamen 13.700 mensen in de schuldsanering. De afname geldt echter niet voor alle huishoudens. Zo nam het aandeel eenpersoonshuishoudens verder toe met 39 procent (735 mensen). Dit terwijl het aandeel huishoudens met kinderen juist afnam met 30 procent (1.224 mensen).

De afname van 86 procent tussen 2012 en 2022 valt samen met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012, zo laat het CBS weten. Deze wet regelt dat mensen met schulden eerst hulp krijgen via de gemeente, voordat ze eventueel instromen in de wettelijke schuldsanering. Een eventueel effect van de coronacrisis op de instroom in de schuldsanering is niet onderzocht door het CBS.

De cijfers van het CBS laten verder zien dat in 2022 in totaal 4.900 schuldsaneringstrajecten door de rechter zijn beëindigd. In 2021 waren dat 5.800. Daarnaast zaten 7.300 mensen op 31 december 2022 in de schuldsanering. Dit zijn bijna 3.000 schuldenaren minder dan het jaar ervoor.

Bron: CBS

GEEN REACTIES