Minder dan de helft van inbraakschade door verzekeraars vergoed

copyright Pixabay

In 2021 is er bij bijna 2 procent van de bevolking (dat zijn ruim een kwart miljoen mensen) ingebroken, of heeft iemand geprobeerd in te breken. Van de inbraakschade is minder dan de helft vergoed door schadeverzekeraars. Dit blijkt uit antwoorden van deelnemers aan de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2021 deden ruim 173.000 mensen van 15 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.

Bij ruim 1 procent is de inbreker niet binnen geweest, maar is er wel een poging tot inbraak geweest. Bij 0,2 procent kwam de dader wel binnen maar nam niets mee. Bij 0,4 procent is bij de inbraak spullen gestolen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 63 procent van de mensen bij wie iets is gestolen zich minder veilig voelt. Ook als er alleen is geprobeerd in te breken, heeft bij de helft van de mensen onveilige gevoelens tot gevolg. Het onderzoek toont tevens aan dat een inbraak met diefstal bij 17 procent van de slachtoffers tot geldproblemen heeft geleid.

Voorts maakt het onderzoek duidelijk dat bij inbraken met diefstal in 2021 in totaal voor ruim 160 miljoen euro aan spullen is buitgemaakt. Per geval kan het gaan om grote bedragen: bij een kwart was de schade 5.000 euro of meer. In andere gevallen is de schade minder groot: bij een kwart werd er voor maximaal 600 euro gestolen. Een deel van de inbraakschade, ongeveer 70 miljoen euro (43,75 procent), werd vergoed door de verzekering.

Dit lage percentage is onder meer het gevolg dat niet iedereen aangifte van inbraak doet bij de politie, wat nodig is om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Indien spullen zijn gestolen geeft bijna 90 procent van de slachtoffers dit aan. Van alle mensen bij wie is ingebroken of dat is geprobeerd, doet bijna 60 procent aangifte bij de politie. Dat mensen geen aangifte doen, heeft meerdere redenen, zo laat het CBS ten slotte weten. Eén op de drie zegt dat het toch niet zou helpen. Anderen hebben er niet aan gedacht, vonden het niet belangrijk of vonden het te veel moeite. Een klein deel zei dat het al is opgelost, of dat ze bang waren voor wraak als ze de inbraak zouden aangeven bij de politie.

Bron: CBS

GEEN REACTIES