Jongeren kopen liever een woning, ouderen huren bij voorkeur

CBS: prognose levensverwachting 65-jarigen in 2027 20,93 jaar

Voor 1,8 miljoen huishoudens sluit hun woonsituatie niet aan bij hun voorkeur. Zij hebben nu een huurwoning, maar zouden liever een woning kopen. Of andersom. Over het algemeen zijn koopwoningen het populairst, maar er is ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquête onder ruim tweeduizend Nederlanders.

Driekwart van de Nederlanders vindt een koopwoning financieel aantrekkelijker dan een huurhuis. Als er geen kostenverschillen (intrinsieke voorkeur) zouden zijn, heeft 56 procent liefst een koopwoning en 21 procent een huurwoning. De rest heeft geen duidelijke voorkeur.

Uit de enquête blijkt ook waarom mensen een intrinsieke voorkeur hebben voor kopen of huren. Wie liever koopt, noemt onafhankelijkheid en aanpassingsvrijheid belangrijke factoren en ziet een koopwoning als een goede investering. Wie graag huurt, vindt flexibiliteit en het ontbreken van zorgen over onderhoud en waardeontwikkeling van een eigen huis juist belangrijk.

Voor 1,8 miljoen huishoudens in Nederland (22 procent) sluit hun woning niet aan op hun intrinsieke voorkeur. Zo zou 14 procent van de huiseigenaren liever huren. Dit is 8 procent van het totaal aantal huishoudens. Van de sociale huurders zou 31 procent (8 procent van het totaal) liever kopen. Van de huurders in de vrije sector is dit liefst 49 procent (6 procent van het totaal).

Verder laat het onderzoek zien dat leeftijd een belangrijke rol speelt bij de voorkeur voor huur- of koopwoningen. Respondenten tot 45 jaar hebben relatief vaak een voorkeur voor koopwoningen. Oudere respondenten (65+) hebben juist relatief vaak een voorkeur voor een huurwoning.

Bron: DNB

GEEN REACTIES