Meer bedrijven gaan pensioenvoorziening voor hun werknemers organiseren

Weinig interesse onder jongeren voor nieuwe pensioenstelsel

Na het aannemen van de nieuwe pensioenwet rekent pensioenaanbieder BrightPensioen (derde pijler) op een flinke toename van bedrijven die nu nog geen pensioenvoorziening hebben. Waar sinds de oprichting in 2015 vooral zzp’ers de weg vinden naar de pensioenaanbieder – inmiddels zijn 23.000 deelnemers lid – is de verwachting dat nu ook een deel van het bedrijfsleven het pensioen wil organiseren voor hun werknemers. Reden achter deze gedachte is dat na invoering van de wet de tweede en derde pijler fiscaal gezien dezelfde mogelijkheden bieden. Hiermee verwordt de derde pijler tot een volwaardig alternatief voor veel werkgevers.

Volgens BrightPensioen hebben veel bedrijven de afgelopen jaren gewacht met het organiseren van een pensioenvoorziening voor hun werknemers. De jarenlange steeds maar wijzigende plannen rond die nieuwe pensioenwet zouden hieraan debet zijn. Dit gold dan vooral voor bedrijven die geen verplichte pensioenregeling hebben via de cao. Nu de kogel bijna door de kerk is, komen deze bedrijven wel in actie. De pensioenaanbieder laat weten nu al een stijging van het aantal aanvragen te zien.

BrightPensioen valt op in het landschap van pensioen- en vermogensopbouw omdat het de enige aanbieder is die geen geld verdient aan het (pensioen)vermogen van de deelnemers. De inkomsten komen uit het jaarlijkse lidmaatschap. De leden zijn daardoor mede-eigenaar via een deelnemerscoöperatie en kunnen zodoende meepraten en meedenken over Bright. Zo vinden veel leden het belangrijk dat hun pensioeninleg duurzaam is belegd en dat de pensioenaanbieder zich profileert als een social enterprise.

De verwachte groei van aanvragen uit het bedrijfsleven komt ook voort uit de krappe arbeidsmarkt, denkt BrightPensioen. Werkgevers zijn hierdoor op zoek naar onderscheidende arbeidsvoorwaarden. Pensioen is daarbij sterk in opmars. Zakelijke dienstverleners zorgen voor de sterkste groei van het aantal werkgevers dat voor BrightPensioen kiest, zo laat de pensioenaanbieder verder weten. Vooral bedrijven die actief zijn in ICT/software, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, educatie en overige zakelijke dienstverlening willen steeds vaker een pensioenoplossing aanbieden aan hun werknemers. Het gaat dan vaak om jongere bedrijven die uit de startfase komen en groeiambities hebben.

Bron: BrightPensioen

GEEN REACTIES