Lloyd’s-partijen bieden dekking voor deelplatformen

Makelaars en underwriters van verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London hebben de afgelopen jaren verschillende oplossingen bedacht voor de risico’s van de deeleconomie. Maar bij sommige onderdelen is het nog niet echt concreet.

Dat blijkt uit een rapport dat Lloyd’s in samenwerking met adviesbureau Deloitte heeft opgesteld en dat deze week is gepubliceerd. Het onderzoek richt zich op min of meer geïnstitutionaliseerde partijen in de deeleconomie, zoals Uber, Airbnb en Deliveroo, waar wordt gewerkt met online platformen.

Minderheid
Volgens het rapport, dat de ontwikkelingen in de VS, het VK, China, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten belicht, heeft 57% van de ‘delers’ die actief zijn op platformen extra actie ondernomen op het vlak van verzekeringen. Maar wanneer wordt gekeken naar afzonderlijke aanbieders op de platforms, dan ligt dit percentage aanzienlijk lager. Ongeveer 37% van de huiseigenaren heeft de aan de woning gerelateerde verzekeringen geüpgraded, om mee te kunnen doen met een deelplatform. Bij bezorgers van (voedings)producten ligt dit eveneens op 37%. Bij freelancers die hun diensten aanbieden via een platform, en bijvoorbeeld extra aansprakelijkheid willen dekken, ligt dit op slechts 20%. Alleen auto- en rittendelers ondernemen wat meer actie. Iets minder dan de helft hebben hun motorrijtuigenverzekering aangepast.

Oplossingen
Het ‘verzekeringsgat’ wat voor de gebruiker ontstaat, wordt deels opgevangen door de platformen zelf met aanvullende dekkingen, ontwikkeld in samenwerking met makelaars en verzekeraars bij Lloyd’s.
– Bij platformen voor autodelen gaat het dan bijvoorbeeld om een ‘wagenpark’-polis, die alle auto’s op het platform verzekert. Daarnaast kunnen klanten op deze platforms, als onderdeel van het boekingsproces, een meervoudige individuele motorrijtuigenverzekering afsluiten.
– Sommige platformen voor carpooling/’lift delen’ kiezen voor een aanvulling op de polis van de ‘hoofrijder’. Volgens het Lloyds-rapport is deze dekking juridisch geldig omdat er op deze dienst geen winst wordt gemaakt, er worden alleen kosten, zoals benzine, gedeeld. Voor aanbieders die min of meer taxi-achtige diensten aanbieden zijn nog geen concrete verzekeringsoplossingen bedacht.
– Ook de platformen voor het bezorgen van goederen en maaltijden hebben zich voor wat betreft verzekeringen nog niet echt ontwikkeld. Lloyd’s ziet kansen om dekking te bieden voor alle drie partijen die betrokken zijn bij een bezorgtransactie: de koerier, de consument en het platform zelf.
– Op platformen waar freelancers zich aanbieden, bijvoorbeeld voor ICT-klussen, vertaalwerk of klussen in huis, ligt de bal volgens Lloyd’s bij de freelancers zelf en niet bij de platformen. Zij zouden een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten of uitbreiden. Uit cijfers van Lloyd’s blijkt dat 70% tot 80% van de ondervraagde freelancers geen aansprakelijkheidsverzekering heeft.
– Sommige platformen die woningdelen/shortstay faciliteren, geven hun aanbieders beschermingsmogelijkheden. Te denken valt aan een aanvullende dekking die onderdeel is van de huurovereenkomst en meer structurele (schade)garanties.
– Enigszins gezocht maar wel prikkelend is de suggestie van Lloyd’s om consumenten die op peer-to-peer leningplatformen geld lenen aan andere consumenten of mkb-bedrijven, te beschermen tegen geldelijke verliezen. Er zijn nog geen concrete producten op dit terrein.

Hack
Tot slot signaleert het rapport een paar overstijgende risico’s die voor de meeste platformen gelden. Het risico om gehackt te worden bijvoorbeeld, waardoor gegevens van gebruikers en aanbieders op straat komen te liggen of dat het platform buiten werking is. Volgens het rapport hebben een aantal platformen inmiddels een cyberdekking. Verder is de deeleconomie inmiddels dermate belangrijk geworden dat steeds meer aanbieders er voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn. En met de inkomsten persoonlijke verzekeringen moeten financieren, zoals pensioen en ziektekostenverzekeringen. Op dit terrein zijn voor verzekeraars nog veel kansen, met name in de Westerse landen. Een ruime meerderheid van de aanbieders heeft namelijk geen enkele voorziening.

GEEN REACTIES