Brede Weersverzekering dekt gewasschade door droogte

copyright Pixabay

Na de hoosbuien van mei zuchten Nederlandse agrariërs nu onder de droogte. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn, is dit risico te verzekeren.

Nederland kampt met een ernstig neerslagtekort en vooral akkerbouwers in het Oosten en Zuiden van het land, hebben daar last van. En hoewel er medio volgende week een weersomslag wordt voorspeld (met wat regen), is een dergelijk tekort niet zomaar aangevuld. En daar komt het verbod op beregenen, dat waterschappen in verschillende regio’s hebben ingesteld, nog bij. Gevolgen voor de oogst kunnen niet uitblijven, en de vraag is dan ook of verzekeraars dit risico (net als bij hagel en zware regenval) dekken. Findinet sprak hierover met Adri Witlox, hoofd van het Agrarisch Bureau bij Achmea.

Zijn de gevolgen van de droogte te verzekeren?
‘De enige mogelijkheid om dit risico te verzekeren is de Brede Weersverzekering. Andere verzekeringen die gerelateerd zijn aan weer of neerslag, dekken dit risico niet. Bij droogte geldt overigens een eigen risico van 30% van het verzekerde bedrag. Het is alleen bestemd voor de zogeheten buitenteelt zoals akkerbouw, tuinbouw en sierteelt.’

Wanneer kun je als agrariër een schade claimen?
‘Wanneer door de droogte het gewas afsterft en er dus niet of nauwelijks wat te oogsten valt. Boeren herkennen dit fenomeen direct. Zij melden dit vervolgens bij de verzekeraar die op zijn beurt een gewasspecialist stuurt om de schade te taxeren.’

Zijn er deze zomer al schademeldingen binnengekomen?
‘Nee, daar is het eigenlijk nog wat te vroeg voor. In de afgelopen jaren hebben we trouwens geen claims vanwege droogte gehad. Wel door neerslag en hagel uiteraard.’

Het KNMI voorspelt dat er in de toekomst langere droogteperiodes zullen komen. Wat betekent dit voor de boeren?
‘De extremen zullen inderdaad toenemen. Aan de ene kant zware neerslag in korte tijd en aan de andere kant droogteperioden. Dat is voor boeren een enorme uitdaging. Ze zullen een combinatie moeten vinden van een goede afvoer van overtollig water en het vasthouden van water voor drogere perioden’

Ziet u al praktische oplossingen?
‘De sector is er flink over aan het nadenken en je ziet al manieren om er mee om te gaan. Ik sprak een ondernemer in de Flevopolder die zowel investeert in beregening als in drainage. Ook de grondbehandeling is belangrijk. Bij de hoosbuien in mei bleek dat vlakke akkers de minste gewasschade hadden, omdat het water daar makkelijker wegloopt.’

De Brede Weersverzekering is niet goedkoop en daardoor bij boeren niet populair. Op dit moment wordt een discussie gevoerd over de toekomst van deze verzekering. Hoe staat Achmea in deze kwestie?
‘Het doel van de Brede Weersverzekering is dat een agrariër die schade heeft, continuïteit wordt geboden, zodat hij het volgend jaar door kan met zijn bedrijf. Nu zie je echter dat het zich beweegt naar een schadeverzekering. De vraag is of dit op langere termijn een houdbaar model is. Dit staat op de agenda van het Verbond van Verzekeraars, LTO Nederland en de overheid. De uitkomst is nog ongewis.’

GEEN REACTIES