Levensverwachting 65-jarigen bijna 21 jaar

In 2029 is de levensverwachting van 65-jarigen bijna 21 jaar. De gemiddelde leeftijd van overlijden is dan gemiddeld circa 86 jaar. zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De levensverwachting in 2029 valt in de nieuwste prognose (20,89 jaar) wel iets lager uit dan in de vorige prognose, toen deze op 21,16 jaar werd gesteld. Dit komt volgens het CBS omdat sinds het begin van de coronapandemie meer mensen overleden dan voor de pandemie was verwacht. Deze toename in de sterfte zorgde voor een lagere levensverwachting. Doordat het herstel in de levensverwachting langzamer gaat dan eerder verwacht, is de prognose nu aangepast.

De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). Volgens deze wet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar en dit blijft zo tot en met 2027. In 2028 wordt de AOW-leeftijd vervolgens vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. In 2029 volgt dan een nieuwe aanpassing aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2029.

De gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen is vanaf de tweede helft van de vorige eeuw overigens behoorlijk toegenomen. Was in 1950 de levensverwachting voor 65-jarigen nog 14,3 jaar, in 2019 was deze toegenomen naar 20,1 jaar. Wel is er nog altijd een verschil tussen de gemiddelde levensverwachting voor 65-jarigen tussen vrouwen en mannen: de levensverwachting voor vrouwen is namelijk hoger dan voor mannen. In 2022 was het verschil op 65-jarige leeftijd 2,2 jaar.

Bron: CBS

GEEN REACTIES