‘Landelijke richtlijn nodig voor inschatten risico’s zonnepanelen’

'Landelijke richtlijn nodig voor inschatten risico's zonnepanelen'
© Pixabay

Niet alleen verzekeringsadviseurs tobben met het inschatten van de risico’s van zonnepanelen. Het Instituut Fysieke Veiligheid wil de risico’s rond brand met zonnepanelen in kaart brengen en vervolgens een landelijke richtlijn opstellen. Reden is de stijging van het aantal branden met zonnepanelen, die soms onvoorziene gevolgen hebben voor de omgeving.

In juli vonden in Noord-Holland en Flevoland twee branden plaats in schuren waarvan de daken vol waren gelegd met zonnepanelen. Naderhand deden boeren uit de wijde omgeving melding van glasscherven en andere brokstukken op hun gewassen en in hun weilanden. Vee moest op stal en oogstactiviteiten moesten worden gestopt.

De branden waren aanleiding voor Kamervragen van de leden Geurts en Mulder (CDA). Ze vragen zich onder meer af welke mogelijke schadelijke effecten de deeltjes kunnen hebben op de gezondheid van mens en dier, en of het klopt dat nog niemand over dit probleem heeft nagedacht.

Het aantal zonnepanelen groeit hard. Volgens het CBS groeide in 2019 het totaal opgesteld vermogen aan zonnepanelen met 2.265 megawatt tot 6.874 megawatt, een toename van 49 procent ten opzichte van 2018. Bij bedrijven is de toename groter (met 59 procent, tot 3.637 megawatt) dan bij woningen (39 procent).

Expertise bundelen
Het IFV wil een landelijke richtlijn ontwikkelen over hoe om te gaan met de gevolgen van branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken. Het instituut benadert binnen afzienbare tijd ‘betrokken en belanghebbende partijen’ om te onderzoeken hoe gezamenlijk expertise en advies gebundeld kunnen worden. Daarbij moet antwoord komen op vragen als: herkennen, onderkennen en kennen we de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s van branden met zonnepanelen? In welke mate treden deze gevaren op? Op welke wijze moet hiermee worden omgegaan? Wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen en de afwikkeling?

Asbest
Lector Energie- en transportveiligheid bij het IFV Nils Rosmuller haalt in een blog onderzoek uit 2015 aan, waaruit blijkt dat bij brandende zonnepanelen ook zware metalen en toxische verbrandingsproducten vrij kunnen komen. Hij maakt een vergelijking met asbest: “Daar waar we asbest uitfaseren en alsmaar minder tegenkomen in onze samenleving, is er bij zonnepanelen sprake van een sterk toenemende trend. Voor asbest hebben we inmiddels een landelijke handreiking. Hoog tijd om werk te maken van zo’n landelijke richtlijn, waarbij veel geleerd kan worden van de handreiking aanpak asbestincidenten.”

Verzekeringsadvies
Met de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is er een toenemend belang voor de verzekeringsbranche om inzicht te krijgen in de technische aspecten van zonnepanelen en de risico’s die daarmee samenhangen. “Probleem bij de advisering over het verzekeren van zonnepanelen is echter dat vaak niet duidelijk is wat de brandveiligheidseisen zijn bij installatie”, meldt Adfiz. De brancheorganisatie haalt het Verbond van Verzekeraars aan, dat probeert de markt meer guidance te geven bij de verzekerbaarheid. Om zicht te krijgen op de technische aspecten en de risico’s heeft het Verbond eind vorig jaar een Preventiebrochure Zonnepanelen opgesteld, die momenteel wordt vernieuwd.

 

 

GEEN REACTIES