‘Kunstmatige intelligentie verovert de sector’

'Kunstmatige intelligentie verovert de sector'
© Pixabay

Verzekerings- en hypotheekadviseurs en andere financieel dienstverleners moeten zich klaarmaken voor kunstmatige intelligentie. Momenteel heeft 35% van de spelers in de sector volwaardige AI-toepassingen geïmplementeerd. Binnen drie jaar zal dit aantal bijna verdrievoudigd zijn tot 95%. Dat zegt software-ontwikkelaar Hyarchis na eigen onderzoek.

Het gebruik van AI-technologie is al jaren sterk verankerd in de consumentenmarkt; denk aan zelfrijdende auto’s of spraakherkenning. Traditioneel loopt het bedrijfsleven enigszins achter op deze ontwikkelingen, maar de laatste jaren heeft een ware inhaalslag plaatsgevonden.

Kunstmatige intelligentie heeft zich razendsnel ontwikkeld. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid van een ‘technologie om in de gaten te houden’ tot een ‘technologie om te omarmen’. Als gevolg van deze snelle ontwikkeling heeft kunstmatige intelligentie een hoge vlucht genomen in de dagelijkse werkpraktijk van financieel dienstverleners.

Paradigmaverschuiving
Interessant vinden de onderzoekers vooral “de snelle volwassenwording van de techniek”. Ze spreken van een paradigmaverschuiving. “Waar kunstmatige intelligentie enkele jaren geleden nog vooral experimenteel werd ingezet, gelooft men inmiddels dat deze technologie de concurrentiedynamiek binnen de financiële dienstverlening voorgoed zal veranderen.”

Kunstmatige intelligentie is in staat gebleken om een breed scala aan uitdagingen succesvol te adresseren. Belangrijke drijfveren om AI-toepassingen te omarmen zijn het uitzicht op concurrentievoordelen in een grotendeels verzadigde markt, en het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. De huidige AI-technologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om archieven van gebrekkige kwaliteit op tekstniveau te doorzoeken waardoor documenten betrouwbaar geclassificeerd kunnen worden. Zo kan een eerste stap gezet worden bij het opstellen van een strategie rondom gegevensbescherming in het kader van bijvoorbeeld de AVG en/of Basel IV.

Kunstmatige intelligentie biedt ook een langetermijnoplossing voor compliance-kwesties. Naarmate de wetgeving zich ontwikkelt, is het van belang om grote hoeveelheden data hier snel en kostenefficiënt op aan te passen. Compliance vereist dus blijvende waakzaamheid. AI-technologie helpt om compliance centraal te stellen in de bedrijfsvoering door gegevensbescherming geautomatiseerd te bewaken gedurende de gehele levenscyclus van de klant.

As-a-Service
De opkomst van kunstmatige intelligentie as-a-Service (AIaaS) heeft de technologie een stuk toegankelijker gemaakt. Dit vertaalt zich naar een groter aantal implementatietrajecten binnen de financiële dienstverlening. Het merendeel van de AI-as-a-Service-toepassingen is gericht op microservices die zich richten op het uitvoeren van specifieke bedrijfsprocessen. Dergelijke toepassingen maken het mogelijk om kunstmatige intelligentie op een eenvoudige en praktische wijze in te zetten zonder al te veel risico te lopen.

Waardecreatie
Het concurrentievoordeel dat met AI-toepassingen kan worden behaald, berust echter op veel meer dan technologie alleen. Het succesvol inzetten van kunstmatige intelligentie is nauw verbonden met de algemene visie op waardecreatie voor klanten. “Kunstmatige intelligentie kan zo de drijfveer vormen voor nieuwe producten, nieuwe diensten en zelfs geheel nieuwe bedrijfsmodellen.” Een aantal van de geïnterviewde bedrijven verwacht dat de opkomst van kunstmatige intelligentie ervoor zal zorgen dat nieuwkomers de markt succesvol kunnen betreden op basis van superieure technologie die niet wordt afgeremd door zogenaamde legacy software (software gebaseerd op inmiddels achterhaalde technologie, red.).

Aan het onderzoek van Hyarchis namen deel: ABN AMRO, BNP Paribas, Intrasurance, Link Asset Services, Obvion, Quion, Rabobank, Stater en Syntrus Achmea.

GEEN REACTIES