Kunnen VvE’s beter geen laadpalen in hun parkeergarages toelaten?

kunnen vve's laadpalen elektrische auto's beter weren

Het AD meldt vandaag dat veel verenigingen van eigenaren (VvE’s) laadpalen voor elektrische auto’s in de gemeenschappelijke parkeergarage verbieden uit angst voor brand. Daarnaast zou een groot aantal VvE’s hun plannen voor laadpalen voorlopig op een laag pitje hebben gezet. De vraag is echter of het risico zo groot is als gedacht wordt.

Grote brand in de Singelgarage
Als voorbeeld wordt vaak verwezen naar de grote brand in de Singelgarage in Alkmaar in juli 2020. Die brand ontstond niet in een elektrische auto, maar er is wel een elektrische auto uitgebrand. De brand duurde zo’n vijf uur, tientallen auto’s liepen schade op en ook de constructie van het gebouw raakte beschadigd. Deze gebeurtenis vergrootte de toch al aanwezige angst voor brand bij elektrische voertuigen.

De VvE bepaalt
Of het opladen en zelfs het parkeren van elektrische auto’s in de gemeenschappelijke parkeergarage is toegestaan, wordt bepaald door de VvE. Dit betekent dat een meerderheid van de eigenaren het ermee eens moet zijn. Verhalen in de media over autobranden als gevolg van het opladen maken de bereidheid om in te stemmen echter minder groot. Gemeenten plaatsen in het algemeen geen laadpaal als iemand een eigen parkeerplaats heeft, dus in het geval van een weigerachtige VvE wordt het voor appartementseigenaren lastig een elektrische auto thuis op te laden.

Is de angst voor brand door laadpalen terecht?
Hoe terecht is het dat VvE’s bang zijn voor laadpalen? Volgens de ANWB zijn elektrische auto’s niet brandgevaarlijker dan auto’s met een verbrandingsmotor. Het lijkt misschien zo, omdat je zelden een brandende benzineauto op het nieuws ziet, terwijl een brand in een elektrische auto wel de krant haalt. Dit heeft er echter meer mee te maken dat brand in elektrische auto’s een relatief nieuw verschijnsel is.

Elektrische auto’s branden anders dan auto’s met een verbrandingsmotor. Als ‘ouderwetse’ auto’s in brand vliegen, is dat meestal tijdens het rijden. In elektrische auto’s kan ook tijdens stilstand, en dan vooral tijdens het laden, brand ontstaan. Volgens de ANWB komen autobranden niet vaker voor bij elektrische auto’s dan bij benzine- en dieselauto’s. Wel is een brand in een elektrische auto lastiger te blussen door het grote accupakket. Als een enkele cel van de accu oververhit raakt, kan deze bij aangrenzende cellen ook zorgen voor oververhitting, waardoor de brand in stand gehouden wordt.

Maatregelen
Een manier om een elektrische auto goed te blussen, is door deze enige tijd in een grote bak met water te zetten, een zogenaamde dompelbak. Hiervoor moet de auto wel eerst uit de garage gehaald kunnen worden. Een tip van de brandweer is daarom om elektrische auto’s dicht bij de in- of uitgang te plaatsen. De brandweer geeft meer adviezen over praktische zaken waarmee de gevolgen van een brand zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. VvE’s kunnen aan de hand hiervan bepalen of het in hun situatie verantwoord is elektrische auto’s en laadpalen toe te laten.

Elektrische auto’s lijken dus niet gevoeliger voor brand dan andere auto’s. Wel ontbranden ze vaker als ze stilstaan en zijn ze moeilijker te blussen. Dat VvE’s geen laadpalen of zelfs geen parkeerplekken voor elektrische auto’s in hun parkeergarage willen, lijkt wat overdreven, ook omdat autobranden niet vaak voorkomen. Wel is het verstandig om maatregelen te nemen om de impact van een eventuele brand zoveel mogelijk te beperken.

GEEN REACTIES