Kosten voor regelen direct ingaande lijfrente zijn ‘plots’ aftrekbaar

Kosten voor regelen lijfrente zijn ‘plots’ aftrekbaar, Moneywise verbaasd
© Peggy_Marco, Pixabay

De kosten voor het regelen van een direct ingaande lijfrente zijn aftrekbaar, meldde de Belastingdienst op 8 juni. Goed nieuws voor de consument, maar het standpunt lijkt in tegenspraak met het provisieverbod.

In een publicatie van de kennisgroepen van de Belastingdienst wordt uitgegaan van de volgende casus: een consument wil een direct ingaande lijfrente afsluiten. Vaak kan zo’n lijfrente online worden afgesloten zonder advies, na het doen van een kennis- en ervaringstoets. Maar in dit geval biedt de verzekeraar geen mogelijkheid tot het uitvoeren van zo’n online toets, en ze verwijst naar een bemiddelaar om de lijfrente aan te vragen. Op de vraag of de kosten die de bemiddelaar de klant in rekening brengt voor de belastingen aftrekbaar zijn, is het antwoord van de fiscus: ja.

Bronkosten

De belastingdienst verwijst hierbij naar Artikel 3.108 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Hierin staat dat de kosten voor  verwerving, inning en behoud van de uitkeringen aftrekbaar zijn. “Wet IB 2001 ziet op de aftrekbare kosten van aangewezen uitkeringen en van uitkeringen uit inkomensvoorzieningen. Van aftrek van kosten kan sprake zijn, als de kosten zijn gemaakt voor de verwerving, inning en behoud van de uitkeringen.

“Deze aftrekbare kosten moeten worden onderscheiden van de niet-aftrekbare kosten tot verwerving van een bron van inkomen (de zogenaamde bronkosten). Er bestaat dus onderscheid tussen de premies die worden betaald in de opbouwfase en die aftrekbaar kunnen zijn op grond van de jaar- en reserveringsruimte, maar niet aftrekbaar zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 (bronkosten) en de kosten die moeten worden gemaakt om de periodieke uitkeringen te verwerven in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (geen bronkosten).

“In deze situatie moet de belastingplichtige een deskundige inschakelen, omdat de aanbieder geen mogelijkheid biedt voor het uitvoeren van een online kennis- en ervaringstoets bij het afsluiten van een direct ingaande lijfrente. De kosten voor de deskundige moeten door de belastingplichtige worden gemaakt voor het afsluiten van de periodieke uitkeringen. Het zijn dus kosten ter verwerving van de lijfrente-uitkeringen, die daarmee aftrekbaar zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is.”

Provisieverbod

Jeroen Wolfsen, directeur/oprichter van vergelijkingssite Moneywise, is verbaasd. “In 2013 bij het invoeren van het provisieverbod is de aftrekbaarheid van deze kosten expliciet verboden (zie 2e nota van wijziging Belastingplan 2013). Hierin stond de letterlijke tekst: ‘Nu de beloning verplicht afzonderlijk in rekening moet worden gebracht, is er derhalve geen reden meer om de aftrekbaarheid in stand te houden.’

Aftrekbaarheid afgeschaft

Kortom: In 2013 werd met het invoeren van het provisieverbod de aftrekbaarheid van de kosten voor het regelen van een lijfrente afgeschaft. Met dit artikel is dat nu wel weer mogelijk. Sterker nog, je zou mogen concluderen dat de mogelijkheid er al die tijd gewoon geweest is. Althans, voor de uitkerende lijfrente.

En wat is dan de situatie als een verzekeraar wel de mogelijkheid tot online afsluiten aanbiedt, maar de klant dan kiest om het via een onafhankelijke bemiddelaar te regelen, vraagt Wolfsen zich af. Zijn de kosten dan nog wel aftrekbaar? Moneywise legt de vragen voor aan de fiscus.

Bron: Belastingdienst, Moneywise

 

GEEN REACTIES