Economisch beeld verslechtert

Middensegment van intermediairbedrijven groeit sterk
© Gerd Altmann, Pixabay

Het conjunctuurbeeld is volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in mei negatiever dan in april. Elf van de dertien onderzochte indicatoren gaven een slechter beeld dan hun langjarige trend. We belichten kort de belangrijkste indicatoren.

Consumentenvertrouwen negatiever

Consumenten waren in mei een fractie negatiever dan in april. Producenten waren echter in mei wat minder negatief dan een maand eerder. Consumenten- en producentenvertrouwen lagen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens groeit

In maart 2024 hebben huishoudens 0,4 procent meer goederen en diensten gekocht dan in maart 2023 (voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd). Ze kochten meer diensten, maar iets minder goederen.

Export krimpt

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in maart 5,9 procent kleiner dan in maart 2023. Vooral de uitvoer van voedings- en genotmiddelen, chemische producten, elektrotechnische producten en machines was lager dan een jaar eerder.

Minder investeringen

In maart 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen. Ook de investeringen in infrastructuur en machines waren lager dan een jaar eerder.

Productie industrie lager

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in maart 6,0 procent lager dan in maart 2023. Ook in de voorgaande acht maanden kromp de productie op jaarbasis. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd daalde de productie in maart met 1,5 procent ten opzichte van februari.

Meer faillissementen

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, twintig meer bedrijven failliet verklaard dan in maart. Dat is een stijging van 6 procent.

Prijzen koopwoningen hoger

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0 procent.

Werkloosheid groeit

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden toegenomen, met gemiddeld tweeduizend per maand. In april waren er 375.000 mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking.

Bbp daalt

Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2023. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Bron: CBS

GEEN REACTIES