Eerste financiële dienstverlener voor doven en slechthorenden

Alpina is de eerste financiële dienstverlener die via Tolkcontact Telefonie van Berengroep bereikbaar is voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. De financiële dienstverlener hoopt het leven van de doelgroep hiermee iets te vergemakkelijken. De motivatie voor deze innovatieve marktbenadering is dat de financiële dienstverlener al haar klanten goed wil bedienen, of dit nou online, via de telefoon of in een persoonlijk gesprek is.

Doven en slechthorenden die klant zijn of willen worden bij Alpina kunnen telefonisch contact opnemen met het bedrijf op de manier waarop zij dat willen: in gebarentaal, met spraak of via tekst. Met één knopdruk op de website bellen ze zonder extra kosten via een tolk, in gebarentaal of met tekstondersteuning naar de financiële dienstverlener.

Mensen die doof of slechthorend zijn en mensen met een spraak- of taalbeperking hebben volgens de wet recht op een gelijkwaardige behandeling, zo stelt de bemiddelaar en adviseur op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financiële planning, pensioenen en makelaardij voor particuliere en zakelijke klanten. Toch merkt de financiële dienstverlener dat doven en slechthorenden in de praktijk dagelijks tegen beperkingen aanlopen als het gaat om toegang tot informatie en communicatie.

Om de dienstverlening tot stand te brengen heeft Alpina een samenwerking opgezet met de Berengroep, een communicatieadviesbureau dat een bijdrage wil leveren aan het toegankelijk maken van de samenleving voor doven, slechthorenden en mensen met een spraak- of taalbeperking.

GEEN REACTIES