Kadaster “uit de lucht” … en dan ?

Het is 12 augustus 2019 en vanmorgen bleek dat sinds het weekend notarissen het computersysteem van Het Kadaster niet meer kunnen raadplegen.

Transacties kunnen niet plaatsvinden omdat de notarissen niet kunnen controleren welke partij als eigenaar staat geregistreerd en of er wel of geen hypotheek op het registergoed
is gevestigd.

Koopaktes kunnen dus niet worden gepasseerd.

Uit het bovenstaande blijkt zonneklaar dat de economie buitengewoon kwetsbaar is geworden voor de handel en wandel van overheden en instanties die klaarblijkelijk niet
zijn toegerust om zich te kwijten van hun taken.

Intussen wordt iedere ondernemer lastig gevallen met telefoontjes van de zijde van Call-centra die deze informatie hebben gekocht bij diezelfde instanties.

ONGEWENSTE GEADRESSEERDE POST
Of dat nog niet genoeg is : SANDD en PostNL verkopen tegenwoordig hun voorgedrukte  enveloppen aan derden, zodat de ontvanger van geadresseerde post niet meer kan herkennen of het hier reclame betreft of een rekening van een leverancier.

Ik weet niet wat u doet, maar ik stuur alle post die is voorzien van het logo van PostNL of SANDD, subiet retour afzender: die staat er namelijk niet op. Dus dat wordt puzzelen daar bij de postverwerkers !

En ik roep een ieder op om dat ook te doen.

Dan leren zij het wel af daar bij de posterijen!

 

 

GEEN REACTIES