Kabinet wil terugkeer van de schooltandarts: WAT EEN ONZIN!

Arme gezinnen hebben geen geld voor controles: Kabinet wil terugkeer van de schooltandarts. Ziektekostenverzekeraars betalen zich blauw aan kronen, implantaten en zo voort. En dat moet dus omlaag.

Één op de vijf kinderen gaat nooit naar de tandarts, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Vooral kinderen in arme gezinnen slaan het tandartsbezoek over, waardoor ze in hun latere leven op kosten kunnen worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen“, zo stelt minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Minister Schouten heeft natuurlijk groot gelijk als zij stelt dat een slecht gebit (niet alleen lelijk, maar veelal ook gepaard gaande met een onaangename geur) leidt tot minder zelfvertrouwen.

Gedegen poetsonderwijs
Maar investeren in de terugkeer van de schooltandarts is volstrekt zinloos als het probleem veroorzaakt wordt doordat kinderen geen poets-onderwijs krijgen. Als een tandarts werk heeft, dan is het eigenlijk te laat. Hij is eigenlijk het paard dat achter de wagen wordt gespannen.

Nooit te oud om te leren
Eigenlijk zouden tandartsen en mondhygiënisten tijdens iedere afspraak een rapport-cijfer moeten geven voor de poets-staat van een gebit.
En wie lager scoort dan een 7, zou verplicht moeten worden een half uur poetsonderwijs te nemen.
Als ouders niet eens weten hoe zij hun tanden moeten poetsen, hoe kunnen zij dan hun kinderen leren hoe dat moet?

Op internet staan overigens meerdere video’s met uitleg over het poetsen van tanden.
Een uitermate slecht voorbeeld daarvan is deze video: LINK

Abominabel onderwijs

Wie zo poetst conform de instructies van deze video, heeft ongeveer maximale garantie op het ontwikkelen van een verrot gebit.

Het is verbazingwekkend dat er nog niemand is geweest die bedacht heeft dat deze video per direct van internet zou moeten worden verwijderd.
D
D

D
d

d
Gelukkig zijn er ook professionals die wel weten hoe dat WEL moet.
Een UITSTEKEND voorbeeld daarvan is deze video:

Hier ligt dus een taak voor het onderwijzend personeel. Niet voor een schooltandarts.

Ieder 6-jarig kind doet zijn uiterste best om in groep 2 een veterdiploma te behalen.
D
D
D
D
D
D
D
D
D

POETSDIPLOMA!
Als de kinderen vanaf groep 3 in de gelegenheid worden gesteld om ook een poets-diploma te halen dat wordt uitgereikt door een student tandheelkunde, dan kunnen de tandartsen zich beperken tot het herstellen van ongevalsschades aan gebitten, gebitsregulaties/beugels en de jaarlijkse keuring van de juiste poets-vaardigheden.

d
d
d
d

Wij hebben het bestuur van SCHOOLTV verzocht om te reageren op deze publicatie en wachten met belangstelling af welke die is.

GEEN REACTIES