Jan van de Veen: Haantje de voorste

Volmachtmarkt zit niet te wachten op verzekeraars die zich met een nieuw beloningsmodel willen profileren.

De meeste verzekeraars hebben hun beloningsmodel gepresenteerd. Hoewel, enkele grotere volmachtverzekeraars broeden nog op hun beloningsmodel nadat ze door de AFM uit het nest zijn gegooid. De kleinere volmachtverzekeraars wachten af wat de markt gaat doen. Het begint wel tijd te worden. Immers de nieuwe beloningssystematiek is al op 1 januari 2013 ingegaan.

Een aantal volmachtverzekeraars kraaien dat zij het beste model hebben. Het is opvallend dat volmachtverzekeraars zich met een nieuw beloningsmodel willen profileren. En daar zit de volmachtmarkt nu net niet op te wachten.

Voor een gevolmachtigde agent is het ondoenlijk om alle verschillende beloningsmodellen van de verzekeraars op een kwalitatieve manier uit te voeren. Natuurlijk is het ook voor de volmachtverzekeraars niet wenselijk wanneer iedere gevolmachtigde agent met een eigen model komt.

Daarom heeft de NVGA een waardegerelateerd beloningsmodel ontwikkeld dat de grootste gemeenschappelijke deler is van alle gepresenteerde beloningsmodellen. De volmachtverzekeraars doen er verstandig aan om dit beloningsmodel te ondersteunen.

Een min of meer uniform model zorgt voor draagvlak en efficiëncy en het zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Dat is beter dan haantje de voorste willen zijn. Dan raakt het volmachtkanaal alleen maar van de leg.

Jan van de Veen

Interim manager, JV Impuls

Deze blog is verschenen op dewebsite van JV Impuls

GEEN REACTIES