AFM op de stoel van de adviseur

AFM helpt consumenten om slimmer te beleggen. Valt dat onder de toezichttaak?

De AFM heeft de Internationale Dag van de Consument aangegrepen om consumenten te voorzien van een paar beleggingstips. Al eerder bracht de toezichthouder consumentenbrochures uit op dit gebied.

Nu helpt de AFM de consumenten op de goede weg met drie stappen. Maar daar blijft het niet bij: deze publicatie staat niet op zichzelf, luidt de belofte. “De AFM zal hier dit jaar vaker aandacht voor vragen.”

Zo lang de AFM bestaat komt periodiek de vraag naar voren welke activiteiten nu wel of niet tot die van een toezichthouder behoren. In feite is de taak van de AFM om op te treden als gedragshandhaver van wet- en regelgeving bij de partijen die onder haar toezicht staan.

Sommige partijen ‘beschuldigen’ de AFM die taak wel heel ruim op te vatten. Zij wijzen er dan op dat de AFM snel de neiging heeft om de wet niet alleen te willen handhaven, maar die op een heel eigen wijze te interpreteren of zelfs als medewetgever op te treden.

Een ander facet is de wijze waarop de AFM zich tot consumenten wendt. Het ligt voor de hand dat de toezichthouder op een of andere manier de consument op de hoogte stelt van de zaken die zij bij de ondertoezichtgestelde marktpartijen waarneemt. Het is zelfs te verantwoorden dat zij zo nu en dan een waarschuwend geluid laat horen als zij activiteiten bespeurt die niet door de beugel kunnen en consumenten in hun belang kunnen schaden.

Met andere woorden: de AFM volgt marktactiviteiten en kan naar aanleiding daarvan mededelingen publiceren. Maar dat is iets anders dan op de stoel te gaan zitten van diezelfde marktpartijen en een deel van hun rol over te nemen. Daar betalen de onder toezicht gestelde partijen uiteraard geen toezichtbijdrage voor.

In het verleden is de AFM over de grenzen van haar taakstelling gegaan door een vergelijkingssite te openen waarop consumenten hun ervaringen met aanbieders van financiële producten konden uitwisselen. Een dure grap die volledig mislukt is.

In hetzelfde kader moeten de consumentenbrochures gezien worden waarin de AFM de consumenten gaat adviseren over financiële producten. Hoe goed bedoeld ook. Zij dient zich daar verre van te houden en dit over te laten aan de professionele partijen.

Jan Aikens

De webpagina Slim beleggen voor consumenten

GEEN REACTIES