Jan Aikens: Branche diep verdeeld

De bedrijfstak maakt het Den Haag makkelijk door met veel monden elkaar tegen te spreken.

De consultatie van het concept Bgfo 2013 heeft ruim 70 reacties opgeleverd. Individuele intermediairs en aanbieders leverden commentaar naast verzekeraars- en bankenkoepels en een handvol

intermediairorganisaties. Natuurlijk lieten ook opleidings- en exameninstituten van zich horen.

De kritiek op het ontwerp varieerde van een principieel verzet tegen het provisieverbod tot en met gedetailleerde commentaren per artikel.

Uit de verschillende reacties blijkt hoe diep verdeeld de verzekeringsbranche is. Uit de commentaren komt naar voren dat een aantal intermediairorganisaties de moeite heeft genomen sommige zaken met elkaar kort te sluiten. Maar dan gaat het om uitzonderingen.

Voor de objectieve waarnemer heeft het er alle schijn van dat ongeorganiseerde en georganiseerde respondenten op eigen houtje het Bgfo zijn gaan herschrijven.

De aanbieders dikken de verplichtingen van de adviseurs aan. En de intermediairverenigingen laten niet na waar mogelijk de focus te richten op de, liefst exclusieve, verantwoordelijkheden van de

aanbieders.

De bedrijfstak heeft het Den Haag makkelijk gemaakt door met zoveel monden elkaar tegen te spreken. Het is dan een goede gewoonte bij politici en de ambtelijke staf om te concluderen dat de waarheid in het midden zal liggen. En dat midden is de oorspronkelijk ter consultatie gelegde tekst.

Wij durven te voorspellen dat straks niemand echt blij zal zijn met de definitieve versie van Bgfo 2013. Dat is jammer, maar misschien inspireert het de verschillende marktpartijen om het omzien in wrok te gaan staken en een positieve vorm van samenwerking te gaan zoeken. Dat versterkt niet alleen de lobby, maar leidt ook tot commercieel gewin bij de verschillende groeperingen. En dat is in de huidige tijd geen overbodige luxe.

Jan Aikens

Lees de hele column in het gratis pdf-vakblad Branche in Beweging.

GEEN REACTIES