Fred de Jong: Volmacht moet zich opnieuw uitvinden

De markt maakt zich afhankelijk van bureaucraten in een discussie waar men zelf eerst de regie in voerde.

De Nederlandse volmachtmarkt is verantwoordelijk voor circa 15% van de totale omzet in schadeverzekeringen. Daarmee is het een zeer belangrijke factor voor verzekeraars. Het volmachtkanaal staat onder druk en 2012 kon wel eens een cruciaal jaar worden voor deze sector. Een nadere analyse leert het volgende:

1.verzekeraars en gevolmachtigden zijn het niet eens geworden over een toekomstbestendig beloningssysteem. Verzekeraars willen alleen een verrichtingentarief, gevolmachtigden willen meer keuze, bijvoorbeel een procentuele vergoeding. Het is nu aan het ministerie van Financiën om een keuze te maken. Daarmee maakt de volmachtmarkt zich afhankelijk van bureaucraten in een discussie waar men zelf eerst de regie in voerde. Een gemiste kans.

2. De AFM geeft aan de volmachtsector kritisch te volgen. Op zich prima natuurlijk, maar de AFM zit op een spoor die de sector moet verontrusten. De AFM hanteert tegenwoordig de zogenaamde KNVB-criteria. Financiële producten en de distributie daarvan dienen kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk te zijn. Met name het aspecte kostenefficiënt is verraderlijk. De AFM is kritisch over de efficiency die via het volmachtkanaal wordt bereikt en veronderstelt zelfs dat distributie via het volmachtkanaal wellicht onnodig kostenverhogend is. Hoewel de premies voor klanten volstrekt helder zijn en de klant dus kan bepalen of hij iets te duur vindt of niet, is de AFM toch van mening zich met het prijsniveau van producten te moeten bemoeien. Ik heb daar grote vraagtekens bij. Gaat de AFM straks ook een mening vormen over de hoogte van premies die verzekeraars in het directe kanaal rekenen? En gaat de AFM zich bemoeien met de hoogte van hypotheekrentes? Die ontwikkeling vind ik onwenselijk, omdat je dit beter aan de markt (vraag en aanbod) kunt overlaten.

3. De Nederlandsche Bank heeft de volmachtsector dit jaar ook op de korrel. Met name kijkt DNB naar de solvabiliteit van verzekeraars. Doordat de volmachtsector sterk is gegroeid de afgelopen jaren, zo geeft DNB aan, vormt dit mogelijk een extra risico voor de financiële positie van verzekeraars.

4. Traditioneel is de volmachtsector een markt voor schadeverzekeringen. De afgelopen jaren is de volmachtmarkt ook actief in levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en zelfs hypotheken. Met name de opkomst van uitvaartvolmachten wordt door de toezichthouders als opmerkelijk beschouwd, waarbij de AFM zich afvraagt in hoeverre er bij dit soort producten daadwerkelijk sprake is van uitbesteding. Ook het eventueel omzeilen van (belonings)wetgeving is een punt van aandacht. Mag je na 2013 voor producten waar een provisieverbod op geldt, wel commissie ontvangen als het via een volmacht loopt?

5. De schadeverzekeringsmarkt en dus ook de volmachtsector, verandert sterk als gevolg van de technologische en sociale ontwikkelingen. Consumenten (en zeker ook bedrijven!) sluiten verzekeringen steeds vaker rechtstreeks af, via internet. In Engeland worden schadeverzekeringen grotendeels via vergelijkingsites afgesloten. Dat betekent dat consumenten minder kiezen voor het intermediaire- en volmachtkanaal. Veel verzekeraars hebben een multichannel strategie en richten zich actief op deze verschuivende klantbehoefte. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre verzekeraars in de toekomst nog het volmachtkanaal willen koesteren, als consumenten de producten ook direct online sluiten. Ik kan mij namelijk niet voorstelen dat verzekeraars in hun strategie gericht zijn op groei via het volmachtkanaal.

Kortom, de volmachtsector staat voor enkele uitdagende ontwikkelingen die direct impact hebben op het bestaansrecht van dit kanaal voor de toekomst. Ook de volmachtmarkt moet zijn toegevoegde waarde opnieuw uitvinden.

Fred de Jong op zijn weblog

meer blogs van Fred de Jong

GEEN REACTIES