Jaarwisseling: 8 miljoen euro schade geschat

Schade jaarwisseling tenminste 15 miljoen euro
Vuurwerkshow, Groningen. © Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft de particuliere verzekerde schade van de jaarwisseling geraamd op circa 8 miljoen euro. De schatting van het Data Analytics Centre (DAC) van de belangenbehartiger van verzekeraars is gebaseerd op de eerste claims bij verzekeraars van oudejaarsavond en 1 januari en op het incidentenoverzicht van de Stichting Salvage.

De schatting heeft louter betrekking op verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel-, en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco). Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven, scholen/kinderdagverblijven en overheidseigendommen zijn niet bekend en dus niet meegenomen in deze schatting. De werkelijk verzekerde schade ligt daarom naar verwachting aanmerkelijk hoger vanwege deze kosten en claims op zakelijke verzekeringen. Het definitieve, gevalideerde schadebedrag wordt om deze reden pas later dit jaar vastgesteld.

Vergeleken met eerdere jaarwisselingen ontwaart het Verbond een dalende trend in de particuliere schades. Zo ligt de hoogte van de geschatte schade vooralsnog in lijn met de jaarwisselingen tijdens de coronajaren: in 2020/2021 5,2 miljoen euro en in 2021/2022 8,6 miljoen euro. Vorige jaar was er weer een uitschieter met 15,5 miljoen euro schade. In de jaren voor corona lagen de schadebedragen in de regel eveneens flink hoger dan de afgelopen jaarwisseling: 16,3 miljoen euro in 2019/2020, 13,5 miljoen euro in 2018/2019 en 19,5 miljoen euro in 2016/2017. Alleen het jaar 2017/2018 onderscheidde zich positief in deze reeks met een schade van 8,5 miljoen euro.

Wat dit jaar de particuliere schades beperkte komt volgens de belangenbehartiger door de vuurwerkvrije zones in veel gemeentes. Daarnaast heeft het slechte weer tijdens oud en nieuw waarschijnlijk ook het aantal schades in toom gehouden.

Tot slot nog een overzicht van de eerste hulp die Stichting Salvage verleende aan alle gedupeerden bij schade aan gebouwen door brand, blikseminslag, explosie, water, storm en/of aanrijding namens de gezamenlijke brandverzekeraars in Nederland. De stichting is op 31 december 2023 en 1 januari 2024 in totaal 88 keer uitgerukt. Dit is en daling van 16 procent ten opzichte van de jaarwisseling 2022/2023 (105). Ook dit jaar lag het percentage vuurwerkgerelateerde meldingen hoog (48 procent). Vorig jaar was dit percentage 51 procent en het jaar daarvoor (2021/2022) 43 procent.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES