Minder overstappers zorgverzekeringen

copyright Pixabay

In aanloop naar het verzekeringsjaar 2024 is tot en met december 2023 6,5 procent van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen verzekerden. Dit blijkt uit een voorlopige analyse van cijfers van alle zorgverzekeraars door Vektis, het business intelligence centrum voor de zorg in Nederland

Het aantal overstappers is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Voor het verzekeringsjaar 2023 zochten vorig jaar namelijk 8,2 procent van de verzekerden hun heil bij een andere zorgverzekeraar. Het aantal overstappers was in het verzekeringsjaar 2023 daarmee opvallend hoger dan in voorgaande jaren, zo lichten de onderzoekers toe.

Het overstappercentage gaat overigens alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen twee labels van een zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Op het gebied van het aantal overstappers sluit het huidige verzekeringsjaar (2024) volgens de onderzoekers aan op de jaren vóór het verzekeringsjaar 2023. In die jaren schommelde het overstappercentage namelijk tussen de 6 en 7 procent. Wel is het de verwachting van de onderzoekers dat als alle cijfers van de verzekeraars bekend zijn het uiteindelijke overstappercentage voor het verzekeringsjaar 2024 iets hoger uitvalt: tussen 6,6 en 7,1 procent. De publicatie van het definitieve overstapcijfer is eind januari.

Tot slot laten de onderzoekers weten dat ze eind april een uitgebreide analyse publiceren van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Daarin is ook inzichtelijk voor welke zorgverzekering, aanvullende verzekeringen en de hoogte van het eigen risico de verzekerden hebben gekozen.

Bron: Vektis

GEEN REACTIES