iPad, de nieuwste perverse prikkel

De Financiële Makelaar vindt dat er nog wel een schepje kan op de wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit het persbericht dat de inkooporganisatie de wereld inzond met de kop ‘De Financiële Makelaar geeft iPad weg’

Aan wie?

Aan professionele financiële adviseurs.

Wat moeten zij daarvoor doen?

Omzet genereren voor de fondsen van Today’s Tomorrow. Hoe meer omzet, hoe meer iPads: Elke € 250.000 aan ondergebracht vermogen bij die fondsen levert een iPad (Wifi 16 gb) op.

Hoe krijgen de adviseurs dat voor elkaar?

Door gebruik te maken van de handige overstapservice van DFM die het eenvoudig maakt om “kapitalen uit bestaande (woeker)polissen over te voeren”.

Is hier sprake van een omzetgedreven beloning?

Natuurlijk

Mag dat dan?

Het is duidelijk tegen de geest van de huidige wet- en regelgeving. De serviceprovider is geen aanbieder maar bemiddelaar die samenwerkt met andere bemiddelaars. De provisieregels zijn niet van toepassing op deze constructie. De wetgever wil de financiële banden tussen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars doorsnijden. Vandaar het provisieverbod op belangrijke financiële producten vanaf 1 januari 2013. In de regelgeving is de beloning van de ene bemiddelaar aan de andere (onder)bemiddelaar bewust buiten de provisieregels gelaten. Het ministerie zegt daarover: “Deze dienstverlening kwalificeert als bemiddeling, maar het verlenen van deze diensten aan andere bemiddelaars levert geen perverse prikkels in de dienstverlening aan de consument of cliënt op, en de dienstverlening richting consument of cliënt in zijn totaliteit kan daardoor verbeterd worden.”

Het is de vraag of het ministerie er na kennisneming van deze actie nog zo over zal denken.

Jan Aikens

GEEN REACTIES