Inflatie op hoogste niveau sinds september 1975

Inflatie op hoogste niveau sinds september 1975

De gemiddelde prijs van consumentengoederen en -diensten was in juli van dit jaar 10,3% hoger dan in juli vorig jaar. Vorige maand waren de prijzen nog 8,6% gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De boosdoeners zijn vooral de energieprijzen en de huurprijzen van woningen. De laatste keer dat de inflatie hoger dan 10% was, was in september 1975. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meet de consumentenprijsindex (CPI) en berekent daaruit elke maand de inflatie als de stijging van de CPI ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Verlaging btw op energie verlaagt energieprijs niet

Met ingang van 1 juli 2022 is de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Dit geldt in principe voor zowel aardgas, stadsverwarming als elektriciteit. Ook voor de netwerkbeheerskosten geldt nu een tarief van 9%. Ondanks deze kostenverlaging ziet het CBS dat energie in juli 2022 108% duurder is dan in juli 2021. Vorige maand was de stijging ten opzichte van een jaar eerder nog 84%. De belastingmaatregel geldt tot en met 31 december 2022.

Het CBS meet de stijging van de energieprijzen aan de hand van nieuw afgesloten contracten. Daardoor wordt er geen rekening mee gehouden dat er ook veel huishoudens zijn die hun energiecontract voor een of meer jaren hebben vastgezet. Zij hebben nog geen last van de stijgende energieprijzen en voor deze groep geldt dan ook eigenlijk een lagere inflatie. Het CBS doet op dit moment onderzoek naar de vraag of en hoe het mogelijk is de energieprijzen op een andere manier mee te nemen in de berekening van de inflatie, zodat er wel rekening mee gehouden wordt dan niet iedereen meteen de hogere prijs gaat betalen.

Huurprijzen omhoog

Per 1 juli 2021 mocht de huur van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. In de vrije sector mocht dit wel, maar met een maximum van 2,4%. Op totaalniveau steeg in juli vorig jaar de huur met gemiddeld 0,8%. In 2022 geldt voor de vrije sector een maximale huurverhoging van 3,3%. Daarnaast mag de huur voor sociale huurwoningen maximaal 2,3% omhoog voor de huishoudens die onder de laagste inkomensgrens vallen. Huurders van sociale huurwoningen die in de hoogste inkomensgroep vallen, moeten maximaal 100 euro per maand meer betalen. De huurprijzen stegen daardoor op totaalniveau gemiddeld met 3,0%.

Levensmiddelen stijgen snel in prijs

Een product waarbij bijna iedereen geraakt wordt als de prijzen stijgen, is voedsel. De prijs hiervan was in juli 2022 gemiddeld 12,3% hoger dan in juli vorig jaar. In juni was de stijging nog 11,2%. De levensmiddelen die de grootste impact op de inflatie hadden, zijn de graanproducten, zuivelproducten, suiker en zoetwaren.

Niet alles wordt duurder

Er is ook een klein lichtpuntje te melden, vooral voor de mensen die veel op de weg zitten. Motorbrandstoffen zijn in juli 2022 weliswaar 25% duurder dan een jaar eerder, maar in juni was dat nog 35%. In de afgelopen maand daalden de prijzen van benzine en diesel licht.

Bron: CBS

GEEN REACTIES