Huizenprijzen dalen minder dan verwacht

ING: Intermediairs blijven positief over woningmarkt
© RODNAE Productions, Pexels

De prijzen op de huizenmarkt zijn in het derde kwartaal van 2023 licht gestegen en liggen desondanks nog 4,3 procent onder de piek van juli 2023. De prijzen zijn het sterkst gedaald in de grote steden. Dat blijkt de laatste editie van de Woningmarktmonitor die door de economen van ABN AMRO is opgesteld.

De Woningmarktmonitor laat verder zien dat de prijzen van oudere woningen met een laag energielabel iets sterker zijn gedaald. Dit effect wordt naar verwachting groter als vanaf 2024 de energiezuinigheid van woningen wordt meegenomen in de leennormen. Vooral om deze reden hebben de economen de prijsraming voor koopwoningen naar boven bijgesteld: van -5 procent naar -3 procent in 2023 en van -3 procent naar +2,5 procent in 2024.

Hoewel de vraag naar huizen volgens de economen blijft toenemen, kan de bouw van nieuwe woningen dit tempo niet bijbenen. Zo dreigt de bouw van nieuwe woningen achter te blijven als gevolg van de gestegen rente, de hoge grondprijzen en opgelopen bouw- en personeelskosten. Ook denken de economen dat minder vergunningen worden uitgegeven en de hoge rente het daarnaast moeilijk maakt een relatief duur nieuwbouwhuis te kopen. Het gebrek aan geschikte nieuwbouwwoningen gaat zodoende ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt, waardoor het aantal transacties laagt blijft. De ramingen van de economen voor transacties blijven dan ook gelijk, op -5 procent in 2023 en -2,5 procent in 2024.

De wijziging van de leennormen op basis van de energiezuinigheid van woningen vergroot volgens de economen mogelijk de toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen. Zij verwachten dit omdat vanaf 2024 bij de berekening van de financieringslast rekening wordt gehouden met het energieverbruik van een woning. Bij hetzelfde inkomen mag straks meer worden geleend voor een duurzamere woning. Dit verschil kan oplopen tot zo‘n 50.000 euro. De gedachte is dat het geld dat huishoudens op energie besparen, kan worden uitgegeven aan woonlasten. Door deze extra leencapaciteit vermoeden de economen dat duurzame nieuwbouwwoningen voor een grotere groep beschikbaar komen, wat de doorstroming op de huizenmarkt ten goede zou komen.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES