Hoekstra: ‘Bank moet Leidraad Vervroegd aflossen correct toepassen’

Hoekstra: ‘Bank moet Leidraad Vervroegd aflossen correct toepassen’
© Steve Buissinne, Pixabay

Huiseigenaren die vervroegd hun hypotheek willen aflossen, betalen veel te hoge vergoedingen aan de bank. De banken verschuilen zich daarbij achter de leidraad van de AFM, berichtte het Financieele Dagblad in juni. Demissionair minister Hoekstra van Financiën reageert hier nu op in een Kamerbrief: De kredietverstrekker moet consequent het belang van de klant in het oog houden en deze ‘transparant’ informeren over de consequenties van vervroegde aflossing.

De aflosvergoeding wordt berekend door het verschil tussen de rente die de bank misloopt door aflossen en de rente die de bank nu kan krijgen op een vergelijkbare lening (de vergelijkingsrente) in rekening te brengen. Dat staat in de leidraad ‘Berekening Vergoeding vervroegd aflossen hypotheek’ van de AFM. In de leidraad staat echter ook dat banken in hun berekening geen rekening hoeven te houden met eventueel vergoedingsvrij aflossen in de toekomst, omdat niet op voorhand is vast te stellen of de klant ook in volgende jaren gebruik zou hebben gemaakt van deze vergoedingsvrije ruimte. Meestal kan jaarlijks 10 tot 20 procent van de hypotheeksom boetevrij afgelost worden.

Om die reden kwam er veel kritiek op de leidraad. De gemiddelde consument betaalt een veel hogere boete dan het renteverlies dat de bank in de praktijk lijdt, zeiden Dirk Boselie, als advocaat verbonden aan de Stichting Oversluitclaim, en Maarten Feilzer in het artikel in het FD. “Wettelijk gezien mag de vergoeding niet hoger zijn dan het financiële nadeel van de bank.” Maar gemiddeld is de boete “duizenden euro’s hoger dan de wet toestaat”.

Hypothekenrichtlijn

Hoekstra reageert nu op deze kritiek: het is volgens hem aan de bank om de klant op transparante wijze te informeren, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. “Als een klant voornemens is vervroegd af te lossen, dient deze een berekening van de vergoeding voor het vervroegde aflossen en de bij de berekening gehanteerde aannames te ontvangen. De kredietverstrekker moet dus bij afwegingen consequent het belang van de klant in het oog houden en rekenen in het voordeel van de klant. Tevens dient de kredietverstrekker dit duidelijk toe te lichten.”

Hoekstra vervolgt: “De AFM heeft met de leidraad invulling gegeven aan het begrip financieel nadeel zoals gedefinieerd in de Hypothekenrichtlijn. Het is aan kredietverstrekkers om deze leidraad in de praktijk goed toe te passen en bij consumenten alleen het financieel nadeel in rekening te brengen.” Bij geschillen over de toepassing van de leidraad kunnen consumenten zich wenden tot het Kifid of de rechter.

GEEN REACTIES