Hoe zit dat met een VVE als de projectontwikkelaar de boel niet verkocht krijgt?

Hoe zit het met de VVE bij dit project

Je kunt het je niet voorstellen in deze tijd, maar in de jaren rond 2010/2012 was het lang niet zeker of een projectontwikkelaar/ bouwer er in zou slagen om alle gebouwde woningen te verkopen.

Maar hoe zit dat dan vervolgens met de rechten en plichten van de projectontwikkelaar ?
In dit geval gaat het om een project met 8 dure bungalows die momenteel een geschatte waarde hebben van meer dan 1 miljoen.

Helaas werden er maar drie verkocht.
De projectontwikkelaar besloot de onverkochte bungalows te verhuren op tijdelijke basis.
Recent werden er nog twee bungalows verkocht.

Momenteel zijn er dus nog 3 bungalows verhuurd op tijdelijke basis.
Huurders kunnen geen lid zijn van de VVE.
Zo staat dat dus ook in de notulen.
Met als gevolg dat deze mensen ook geen deel uit kunnen maken van de ledenraad.
Ook voor bestuursfuncties zijn zij niet beschikbaar.
Huurders blijken zich ook niet te gedragen zoals de eigenaren/bewoners dat zouden wensen.
Maar de VVE heeft geen vat op huurders.

Met de projectontwikkelaar is een conflict gaande over de aanleg van het mandelig terrein.
Dus wensen de resterende leden van de VVE dat deze projectontwikkelaar geen zitting heeft in het bestuur.

De vraag die zich thans voor doet is : in hoeverre mag een projectontwikkelaar zijn zetel blijven opeisen als lid van de VVE ?
Statuten voorzien niet in de situatie dat een projectontwikkelaar grotendeels eigenaar blijft van het park. Dat blijkt pas als hij er niet in slaagt om alles te verkopen.
En nu zitten de kopers dus met het probleem dat er bewoners zijn die geen lid zijn van de VVE.

Wij legden deze vraagstelling neer bij Vereniging Eigen huis en verzochten hen deze vraag te beantwoorden.

Als er sprake is van een VVE, dan heeft deze tot doelstelling om alle kopers te verenigen met het oog op het beheer van gezamenlijk belang.
Is het wel of niet gepast dat een projectontwikkelaar een deel van het project in eigendom behoudt en als huisjesmelker gaat optreden ?

 

GEEN REACTIES