Premie zorgverzekering met 47% gestegen sinds 2006

zorgpremie 47% gestegen sinds 2006
Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de gemiddelde nominale zorgpremie met 47% gestegen. Voor 2022 is de gemiddelde premie 40 euro per maand hoger dan in 2006. Op jaarbasis is dat maar liefst 480 euro. Dat meldt Pricewise na een analyse van de tariefswijzigingen in de afgelopen 16 jaar.

Marktwerking

In 2006 werd de overgang gemaakt van ziekenfonds en particuliere zorgverzekeringen naar de huidige basisverzekering. Aanleiding daarvoor was onder andere de stijging van de zorgkosten. Het idee was dat als de verschillende verzekeraars allemaal dezelfde basisdekking zouden bieden en verplicht zouden zijn iedereen te accepteren, dit zou leiden tot concurrentie op prijs. Deze marktwerking zou moeten helpen om de zorgkosten onder controle te houden. Dit lijkt echter niet geheel geslaagd.

In 2006 bedroeg de gemiddelde premie 85,58 euro per maand. Voor 2022 komt deze uit op 125,75 euro per maand, een verschil van 40 euro per maand. Dit komt neer op een stijging van 47% in 16 jaar tijd, ofwel gemiddeld 2,4% per jaar. Ter vergelijking: de stijging van de consumentenprijzen was tussen 2006 en 2021 gelijk aan 29%1, ofwel 1,6% gemiddeld per jaar. De zorgpremie is dus duidelijk meer gestegen dan de gemiddelde uitgaven van de de consument.

Nominale zorgpremie

De gemiddelde nominale zorgpremie is overigens niet het bedrag dat verzekerden daadwerkelijk betalen. Het is een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en geeft weer welk bedrag zorgverzekeraars zouden moeten vragen om de zorgkosten te kunnen betalen. Zorgverzekeraars zijn echter vrij hun eigen premie te bepalen en kunnen dus flink afwijken. De premies variëren in 2022 dan ook tussen 108,25 euro per maand en 152,90 per maand voor een basisverzekering met alleen het verplichte eigen risico.

Ontwikkeling van de zorgpremies in de tijd

Pricewise heeft de jaarlijkse stijgingen van de zorgpremies op een rij gezet. Zij zien dat de gemiddelde nominale zorgpremie alleen in 2008 en 2014 daalde. In 2008 werd de no-claimregeling in de zorgverzekering afgeschaft. In 2013 werd het verplichte eigen risico sterk verhoogd van 220 euro naar 350 maar dit leidde niet meteen tot een premiedaling. De tariefsverhoging voor 2022 is te wijten aan de vergrijzing, een hoger aantal chronisch zieken, duurder medicijnen en hogere lonen in de zorg, aldus Pricewise. De vergelijkingssite merkt op dat de zorgpremie in 2022 niet harder is gestegen dan in voorgaande jaren.

1 Bron: 2006-2020 CBS, 2021 Rabobank

Bron: Pricewise

GEEN REACTIES