Het verzuimconvenant biedt veel voordelen voor het MKB

bron: Aegon

Luister naar de 2e Aegon-podcast over het verzuimconvenant

Werkgevers zijn verplicht om het loon van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Toch gaat er het nodige veranderen op het gebied van sociale zekerheid. Minister Koolmees, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben afgelopen december namelijk een convenant gesloten. Daarin is vastgelegd dat er een financiële compensatie komt voor mkb’ers bij langdurig zieke medewerkers. En er komt een MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Aegon heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van deze verzuim-ontzorgverzekering. Luister daarom naar de podcast ‘Kennisdelers’ en u bent in 20 minuten helemaal bijgepraat.

Financiële compensatie
Mkb’ers kunnen vanaf 2021 financieel gecompenseerd worden wanneer medewerkers langdurig ziek zijn. In de podcast leggen Arend Jansen en Veronique Tilleman, beleidsbepalers bij Aegon Zakelijk, uit dat die compensatie an sich niet voldoende is voor volledige loondoorbetaling. Maar een mkb’er kan van dat bedrag wél zijn premie betalen voor een verzuimverzekering.

Verzuim-ontzorgverzekering
Met ingang van 1 januari 2020 bieden meerdere verzekeraars een verzuim-ontzorgverzekering. Hierin zijn de kosten voor re-integratie standaard opgenomen en worden hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim beperkt. Bovendien wordt de werkgever ontzorgd in zijn preventie en re-integratiebeleid, omdat iedere verzekeraar een casemanager toewijst, die het werk uit handen neemt. Daardoor kan de werkgever blijven doen waar hij goed in is: zijn werk.

Veel mkb’ers zijn nog niet goed op de hoogte van de aanstaande veranderingen. Voor u als adviseur ligt daar een uitgelezen kans!

Luister deze podcast op SoundCloud of Spotify.

Dit is een bijdrage verzorgd door Aegon.

GEEN REACTIES