Helft van de werknemers wil eerder stoppen met werken

Ook A.S.R. gaat in cassatie

Verzekeraar ASR heeft pensioenonderzoek gedaan onder drie verschillende generaties. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlandse werknemers aangeeft eerder dan hun pensioenleeftijd te willen stoppen met werken. Daar tegenover staat dat 9 procent van de ondervraagden ervoor kiest juist langer te willen doorwerken.

Op de gebieden flexibel werken, het omgaan met werkdruk en de behoefte aan het opbouwen van een pensioen laat het onderzoek grote verschillen zien tussen de verschillende generaties. Ter duiding, het onderzoek is verricht onder drie generaties: generatie X (geboren tussen 1955 – 1979), generatie Millennials (geboren tussen 1980 – 1994) en generatie Z (geboren tussen 1995 – 2015). De verschillende generaties zijn unaniem in hun overtuiging dat mentale en fysieke gezondheid de belangrijkste reden is eerder te stoppen met werken. Dit is ongeacht of ze blij zijn met hun werk of niet. Wel spreken dertigers in vergelijking tot andere generaties vaker de wens uit eerder met pensioen te willen gaan als dit financieel haalbaar is.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor pensioenopbouw verschillen de meningen onder werkenden in Nederland in sterkere mate. Zo geeft 41 procent van de ondervraagden aan dat de werkgever hiervoor verantwoordelijk is Aan de andere kant zegt 22 procent van de Nederlandse beroepsbevolking dat pensioenopbouw een eigen verantwoordelijkheid is. Opmerkelijk daarbij is dat de jongere generaties (generaties Z en Millennials) pensioenopbouw aanzienlijk vaker zien als een verantwoordelijkheid van de werkgever.

Verder blijkt uit het onderzoek dat werknemers die met verschillende generaties samenwerken, significant vaker de intentie hebben bij hun huidige werkgever te willen blijven werken. Uit het onderzoek blijkt tevens dat het aanbieden van onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten op de behoeften van verschillende generaties, van steeds groter belang is. Zo geeft bijna de helft van de twintigers aan dat zij graag een (betaalde) sabbatical zouden willen hebben.

Voorts is generatie Z bewuster bezig met het verminderen van werkdruk, terwijl generatie X hier minder actief mee bezig is. Daarnaast staat generatie Z, in vergelijking met andere generaties, vaker open voor een tweede baan. Zo laat het onderzoek zien dat 16 procent van de mensen binnen generatie Z momenteel meerdere banen heeft, tegenover 8 procent onder werkend Nederland gemiddeld.

Bron ASR

GEEN REACTIES