Groot deel van de bedrijven verduurzaamt

Achmea zet in op duurzaamheid met EcoVadis

Het merendeel van de bedrijven (82 procent) heeft dit jaar maatregelen genomen voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Vorig jaar was dit 79 procent van de bedrijven, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten op basis van een enquête in september 2023 onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

De enquête maakt duidelijk dat bijna 23 procent van de bedrijven vooral maatregelen heeft getroffen op het gebied van energie, 15 procent op het gebied van door circulaire economie (het milieubewust omgaan met grondstoffen en afval) en 8 procent met het verminderen van uitstoot. Bijna 36 procent van de bedrijven zegt een combinatie van deze maatregelen te hebben genomen. Tot slot heeft bijna 18 procent van de bedrijven dit jaar niet verder verduurzaamd.

Volgens het CBS maakt het onderzoek ook duidelijk dat voor een kwart van de ondernemers de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering is bij het verduurzamen van het bedrijf. Ruim 14 procent noemt een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmering. Een iets kleinere groep (11 procent) ziet te weinig voordelen van verduurzaming. Daar staat tegenover dat bijna 32 procent van de bedrijven geen belemmeringen ervaart bij het verduurzamen.

Bron: CBS

GEEN REACTIES