Gebundelde kritiek op verplichte AOV

een derde bereid meer premie te betalen voor chronisch zieken

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en online netwerk voor zelfstandige ondernemers SharePeople slaan de handen ineen in hun kritiek op de plannen rond een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. VZN is een belangenorganisatie die ruim honderdduizend zelfstandig ondernemers vertegenwoordigt. SharePeople is een coöperatie waarbinnen bijna dertienduizend zzp’ers onderling het risico op arbeidsongeschiktheid opvangen.

VZN laat weten zich grote zorgen te maken over de uitvoerbaarheid van de verplichte publieke verzekering door het UWV. Reden is dat het UWV volgens de belangorganisatie het regelen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers nu al niet aankan. VZN vindt daarom de ‘opt-out’-mogelijkheid van cruciaal belang, omdat dit zelfstandigen de mogelijkheid biedt hun arbeidsongeschiktheidsrisico op eigen, passende wijze af te dekken. De belangenorganisatie wijst er daarom op dat het onderzoek van de minister zich niet moeten richten op de vraag óf een ‘opt-out’ mogelijk is, maar hoe die er in de praktijk uit gaat zien.

SharePeople deelt deze zienswijze en ondersteunt VNZ hierin vanwege de eenduidige stem die zelfstandigen hierdoor hebben aan formele overlegtafels. Verder pleit het netwerk voor zelfstandige ondernemers ervoor het beter te vinden dat de nu voorgestelde wachttijd van één jaar naar twee jaar gaat, omdat een korte wachttijd een verplichte verzekering onnodig duur maakt en dit ook beter aansluit op het ondernemersrisico. Net als VNZ moedigt SharePeople de ‘opt-out’-mogelijkheid aan gezien het feit dat veel zelfstandige ondernemers intussen al een vangnet bij arbeidsongeschiktheid hebben geregeld.

Bron: VNZ / SharePeople

GEEN REACTIES