Positie starters huizenmarkt stabiel ondanks hogere hypotheekrente

Weer meer starters verwachten een huis te kunnen kopen

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar is in het eerste kwartaal van dit jaar met 24 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van De Hypotheker.

In de afgelopen 12 maanden is de positie van starters – ondanks de flink gestegen hypotheekrente – per saldo redelijk stabiel gebleven door dalende huizenprijzen blijkt uit berekeningen van de franchiseketen op het gebied van hypotheekadvies. In navolging van de oververhitte huizenmarkt is van een evenwicht tussen vraag en aanbod echter nog geen sprake, aldus de onderzoekers. Aan de andere kant hebben huizenkopers wél bijna twee keer zo veel keuze uit aangeboden huizen. Overbieden bij aankoop van een woning is daardoor vaak niet meer nodig. Hoewel zij door de gestegen hypotheekrente minder kunnen lenen, krijgen jongvolwassenen nu wel steeds vaker een voet tussen de deur.

Verschillende signalen wijzen erop dat het tij begint te keren, menen de onderzoekers. Zowel de gemiddelde verkoopprijs (-8 procent) als het gemiddeld hypotheekbedrag (-9 procent) daalden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name jonge huizenkopers weten daardoor steeds vaker een geschikte woning te vinden.

Als gevolg hiervan is het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar in het eerste kwartaal met bijna een kwart toegenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Met name in de Limburg (+56 procent), Gelderland (+51 procent) en Overijssel (+40 procent) nam dit aantal sterk toe.

In diezelfde periode is het woningaanbod bovendien bijna verdubbeld, laten de onderzoekers weten. Zo ruimen steeds meer grote beleggers het veld door de verhoging van de overdrachtsbelasting. Een andere oorzaak van het vergrootte woningaanbod is dat in veel gemeenten een zelfbewoningsplicht geldt. Verder is minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge van plan de huren deels te reguleren. Op termijn betekent dit mogelijk dat veel huurwoningen – vooral in het starterssegment – in de verkoop komen. Alles tegen elkaar wegstrepend – enerzijds een grotere beschikbaarheid van koopwoningen maar nog steeds een krapte, anderzijds een hogere hypotheekrente – blijft de situatie voor starters vrij onveranderlijk. Daardoor is een eerste huis kopen op dit moment voor starters nog steeds heel lastig, zo concludeert de hypotheekadviesketen.

Bron: De Hypotheker

GEEN REACTIES