Dat kan de adviseur beter

Geldloketten en doe-het-zelf tools: dat moet je toch niet willen?

Wijzer in Geldzaken heeft aangekondigd dat de overheid in mei als pilot twee Geldloketten gaat openen, in Amersfoort en Den Bosch.

De loketmedewerkers zullen zich niet branden aan de Wft-adviesregels: “Zij geven nadrukkelijk geen financieel advies en verkopen geen producten of diensten”, meldt het persbericht.

Wat ze wel doen? Voorlichting geven als aanvulling op het huidige aanbod. “Zij zullen geen bestaande diensten vervangen”, stelt Wijzer in Geldzaken de adviseurs gerust. “Doel is om iedereen, die vragen heeft over geldzaken en daarover meer informatie wil hebben, op weg te helpen. Hiermee wordt de financiële redzaamheid van de consument vergroot.”

De loketten werken samen met lokale instanties “vanwege hun kennis en netwerk”. Daar is inderdaad iets voor te zeggen. Tenminste, als daarmee professionele onafhankelijke financieel adviseurs worden bedoeld. Maar dat is niet het geval. Het loket in Amersfoort gaat samenwerken met Stadsring 51. Dat is een instelling die sociaal juridische hulp verleent. Zij beantwoorden vragen over bijvoorbeeld belastingen, huurtoeslag, schulden, studiekosten en uitkeringen. In Den Bosch wordt met een soortgelijke organisatie samengewerkt, het Juridisch Loket.

Naast die loketten heeft Wijzer in Geldzaken op haar website een ‘tool’ ontwikkeld, de ‘Hypotheekhulp’. Die moet consumenten helpen bij “het nadenken over je hypotheek.

In de praktijk zal blijken dat consumenten vooral vragen zullen hebben op het gebied van complexe financiële producten. Voor een inboedelverzekering zullenzij zich niet naar een loket begeven of een overheidstool gebruiken.

Om die vragen te kunnen beantwoorden hebben we in Nederland een bij uitstek geschikte en gespecialiseerde beroepsgroep met meer dan landelijke dekking: de onafhankelijke, professionele adviseurs.

Het is dan idioot om daarnaast te gaan experimenteren met loketten en doe-het-zelf-gereedschappen die consumenten per definitie minder wijzer maken over hun financiële mogelijkheden dan een adviseur.

Kennelijk ziet de overheid een financieel adviseur nog steeds als een verlengstuk van de aanbieder, als een productverkoper. Wonderlijk, want diezelfde overheid heeft via regelgeving de banden tussen intermediair en aanbieders zelf doorgesneden.

Adviseurs zullen betaald worden door de klant. Zij nemen daarmee dezelfde positie in als bijvoorbeeld accountants en advocaten. In die wereld is het volstrekt normaal dat een eerste oriënterend gesprek voor een klant gratis is. Er zijn trouwens al heel wat financieel adviseurs die periodiek inloopochtenden of -middagen organiseren. Iedereen kan dan langskomen met zijn financiële vragen zonder dat daarvoor een rekening wordt gepresenteerd.

Een soort Geldloket dus, maar dan bemand door mensen die daar specifiek voor hebben doorgeleerd.

De praktijk wijst uit dat de de vragen geheel vrijblijvend gesteld kunnen worden. Als de inloper later klant wordt is dat mooi. Gaat hij gewapend met zijn opgedane kennis naar een ander, is dat ook goed.

Het is een gezondere ontwikkeling als alle adviseurs nieuwe stijl dit voorbeeld gaan volgen. Dat is beter dan dat een consument na een overheidsloketgesprek bij wijze van spreken een Financieel Rijbewijs krijgt uitgereikt en daarna het pad van execution only mag betreden.

Jan Aikens

Lees de hele column in het vakblad Branche in Beweging

GEEN REACTIES